Dzisiaj : 29 Lis 2022

Imieniny : Blazeja, Saturnina

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Zakup preferencyjny węgla

Węgiel
fot. Węgiel

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi w Parlamencie pracami nad projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która w zamyśle projektodawców ma umożliwić preferencyjny zakup węgla, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, po cenie do 2.000 zł za tonę, pojawiła się potrzeba ustalenia skali zapotrzebowania na węgiel, który mógłby być sprzedawany na takich warunkach Mieszkańcom Gminy Porąbka.

Mając powyższe na względzie proszę zainteresowanych Mieszkańców Gminy Porąbka o wypełnienie zamieszczonego poniżej zgłoszenia i przekazanie go do tutejszego Urzędu w terminie do dnia 4 listopada 2022 roku – do godz. 14.00.

 Dopuszczalne formy zgłoszenia są następujące:

-       zgłoszenie w wersji papierowej można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Porąbka, Porąbka, ul. Krakowska 3 (w godzinach pracy urzędu);

-       zgłoszenie w wersji elektronicznej (skan podpisanej deklaracji) można wysłać na adres poczty elektronicznej: wegiel@ug.porabka.pl

Równocześnie podkreślam, że zgłoszenie, o którym mowa powyżej, nie jest jeszcze wnioskiem o zakup węgla. Zgłoszenie to ma jedynie na celu oszacowanie zapotrzebowania na węgiel. Natomiast wzór wniosku o zakup węgla opublikowany zostanie dopiero po wejściu w życie przepisów ww. projektu ustawy. 

Aby każdy zainteresowany mógł się zapoznać z warunkami jakie należy spełnić by skorzystać z możliwości preferencyjnego zakupu węgla, poniżej zamieszczam przywołany we wstępie projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Proszę zwrócić szczególną uwagę na treść art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 10 ust. 2 rzeczonego projektu.

Nadto pragnę zaznaczyć, że Gmina Porąbka nie posiada takiego zaplecza technicznego i organizacyjnego (zaplecza w postaci transportowych lub ciepłowniczych zakładów budżetowych albo spółek komunalnych), które pozwoliłoby na samodzielną dystrybucję węgla. Dlatego też preferencyjna sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Porąbka będzie realizowana we współpracy z podmiotem zewnętrznym – na zasadach przewidzianych we wspomnianym na wstępie projekcie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Porąbka, dnia 27 października 2022 roku

 WÓJT

 Paweł Zemanek

 

Zgłoszenie_węgiel.doc

 

 

 

 

 

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska