Dzisiaj : 21 Lip 2024

Imieniny : Daniela, Diany, Wawrzynca

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PORĄBKA

Informacja
fot. Informacja

Szanowni mieszkańcy,

Gmina Porąbka zamierza aplikować o środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, konkurs nr FESL.06.09-IP.02-098/2, działanie FESL.06.09 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji-LOWE.

Celem programu jest aktywizacja i włączenie w różnorodne formy edukacji osób dorosłych, w tym znajdujących się w niekorzystanej sytuacji zawodowej i/lub życiowej. Podstawą do planowania działań edukacyjnych, które będą prowadzone w ramach projektu, jest diagnoza potencjału i potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w środowisku lokalnym.W związku z tym, prosimy Pana/Panią o udzielenie odpowiedzi na przedstawione w załączeniu przykładowe pytania. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dzięki niej informacje wykorzystane zostaną do planowania oferty edukacyjnej, z której będą mogli Państwo skorzystać w toku realizacji projektu. Równocześnie pragnę nadmienić, że przedstawiona oferta przykładowych szkoleń, nie stanowi katalogu zamkniętego i można przedstawić swoją propozycję zajęć edukacyjnych.

Wypełnioną ankietę, wraz z zaznaczoną tematyką kursu/szkolenia, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Porąbka w wersji papierowej – Biuro obsługi interesanta w godzinach pracy urzędu, lub elektronicznie, skan ankiety przesłać e-mailem na adres: ors@porabka.pl, a także za pośrednictwem (ESP) Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie EPUAP: /Porabka/skrytka

W przypadku pytań i wątpliwości, informacji udzielą pracownicy wydziału Środowiska, Funduszy i Pożytku Publicznego Urzędu Gminy Porąbka, tel.: 33 827 28 19-20.

 

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska