Dzisiaj : 02 Paź 2023

Imieniny : Teofila, Dionizego, Slawomira

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Gospodarka ściekowa

ŚCIEKI

Zbiorniki bezodpływowe - szamba


Wykaz przedsiębiorców mających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Porąbka.

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Porąbka.


Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Zgłoszenie do Wójta Gminy Porąbka
o zamiarze przystąpienia do eksploatacji instalacji nie wymagającej zezwolenia na postawie art. 152 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Program budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Porąbka

https://www.porabka.pl/dotacje-dla-mieszkancow/art-program-budowy-przydomowych-oczyszczalni-sciekow,343

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
WODY OPADOWE


Program MOJA WODA
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-moja-woda.html

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska