Dzisiaj : 17 Sty 2022

Imieniny : Antoniego, Rościsława, Jana

Unia Europejska

Sekretarz GminyTomasz Jakub Buś
fot. Tomasz Jakub Buś


Tomasz Jakub Buś

Sekretarz Gminy Porąbka

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Doświadczony, wieloletni pracownik administracji samorządowej.Wykształcenie 

 1. studia doktoranckie w zakresie prawa ukończone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

 2. studia podyplomowe w zakresie elektronicznej administracji publicznej ukończone na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 

 3. studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych – nauki o zarządzaniu ukończone na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;

 4. studia magisterskie w zakresie prawa i administracji publicznej ukończone (z wyróżnieniem) w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe

Na stanowisko Sekretarza Gminy Porąbka wybrany został w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru. Pracę w Urzędzie Gminy Porąbka rozpoczął 1 sierpnia 2019 roku.
Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Miejskim w Żywcu, gdzie przez ponad 11 lat pełnił funkcję Sekretarza Miasta. Pracował tam również na stanowiskach związanych z kontrolą wewnętrzną, kontrolą podatkową, audytem wewnętrznym, zarządzaniem zasobami ludzkimi, ochroną danych osobowych oraz legislacją.

Szkolenia i kursy

Posiada certyfikat Asystenta Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz certyfikaty Audytora Wewnętrznego systemów ISO:9001 (Systemy zarządzania jakością) oraz ISO 27001 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji).
Ponadto w trakcie wieloletniej pracy w administracji samorządowej ukończył dużo tematycznych szkoleń dotyczących m.in.:  

 1. postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego;

 2. tworzenia aktów prawa miejscowego;

 3. samorządowego prawa pracy;

 4. finansów publicznych;

 5. przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej;

 6. analizy oświadczeń majątkowych;

 7. analizy informacji;

 8. dostępu do informacji publicznej;

 9. ochrony danych osobowych;

 10. ochrony informacji niejawnych;

 11. elektronizacji administracji publicznej;

 12. skutecznego i efektywnego zarządzania w administracji publicznej.

Zainteresowania pozazawodowe i pozanaukowe

Muzyka rozrywkowa, historia, turystyka.

 

  Fundusze Europejskie
  Rzeczpospolita Polska
  Śląskie
  Unia Europejska