Dzisiaj : 24 Maj 2024

Imieniny : Joanny, Zuzanny

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Sekretarz GminyTomasz Jakub Buś
fot. Tomasz Jakub Buś


Tomasz Jakub Buś

Sekretarz Gminy Porąbka

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Doświadczony, wieloletni pracownik administracji samorządowej.Wykształcenie 

 1. studia podyplomowe w zakresie kryminalistyki i psychologii kryminalistycznej, ukończone na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

 2. studia doktoranckie w zakresie prawa ukończone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

 3. studia podyplomowe w zakresie elektronicznej administracji publicznej ukończone na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 

 4. studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych – nauki o zarządzaniu ukończone na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;

 5. studia magisterskie, na kierunku administracja, w zakresie prawa i administracji publicznej ukończone (z wyróżnieniem) w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe

Na stanowisko Sekretarza Gminy Porąbka wybrany został w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru. Pracę w Urzędzie Gminy Porąbka rozpoczął 1 sierpnia 2019 roku.
Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Miejskim w Żywcu, gdzie przez ponad 11 lat pełnił funkcję Sekretarza Miasta. Pracował tam również na stanowiskach związanych z kontrolą wewnętrzną, kontrolą podatkową, audytem wewnętrznym, zarządzaniem zasobami ludzkimi, ochroną danych osobowych oraz legislacją.

Szkolenia i kursy

Posiada certyfikat Asystenta Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz certyfikaty Audytora Wewnętrznego systemów ISO:9001 (Systemy zarządzania jakością) oraz ISO 27001 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji).


Ponadto w trakcie wieloletniej pracy w administracji samorządowej ukończył dużo tematycznych szkoleń dotyczących m.in.:  

 1. postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego;

 2. tworzenia aktów prawa miejscowego;

 3. samorządowego prawa pracy;

 4. finansów publicznych;

 5. przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej;

 6. analizy oświadczeń majątkowych;

 7. analizy informacji;

 8. dostępu do informacji publicznej;

 9. ochrony danych osobowych;

 10. ochrony informacji niejawnych;

 11. elektronizacji administracji publicznej;

 12. skutecznego i efektywnego zarządzania w administracji publicznej;

 13. zasad nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad spółkami komunalnymi z udziałem gminy.

Zainteresowania pozazawodowe i pozanaukowe

Muzyka rozrywkowa, historia, turystyka.

 

  Fundusze Europejskie
  Rzeczpospolita Polska
  Śląskie
  Unia Europejska