Dzisiaj : 24 Maj 2024

Imieniny : Joanny, Zuzanny

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

CZYSTE POWIETRZE – PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY W GMINIE PORĄBKA

CZYSTE POWIETRZE – PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY W GMINIE PORĄBKA czynny w Urzędzie Gminy Porąbka – Biuro sołtysa 2 razy w tygodniu:

we wtorki w godzinach 12.00 do 17.00

w czwartki od 9.00 do 14.00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych informacją na temat dofinansowania
w ramach Programu Czyste Powietrze!

Numery telefonów przeznaczone wyłącznie do umawiania wizyt w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Urzędzie Gminy Porąbka: 33 827 28 19 oraz 33 827 28 20.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Program dedykowany jest dla Beneficjentów będących właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Poziomy dofinansowania:

W programie Beneficjentów podzielono na trzy grupy intensywności dofinansowania:

 • poziom podstawowy - roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł

 • poziom podwyższony - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1894, 00 zł w gospodarstwie wieloosobowym

 • 2651, 00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 • poziom najwyższy - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym

 • 1526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Koszty kwalifikowane:

Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 03.01.2023

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 03.01.2023

Pomocne strony internetowe:

Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Porąbka - stan na 31.03.2024 r.

 

 

 

  Fundusze Europejskie
  Rzeczpospolita Polska
  Śląskie
  Unia Europejska