Dzisiaj : 21 Lip 2024

Imieniny : Daniela, Diany, Wawrzynca

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu

 

Uwaga: jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. Prosimy o przemyślany wybór.
Zapisy na szkolenia odbywają się w biurze nr 26 Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce (pn, śr, czw: 07:30-15:30, wt: 07:30-17:00, pt: 07:30-14:00).
Osoba do kontaktu: Wioleta Legut
tel. 33-810-60-55,
Szkolenia prowadzone będą przez profesjonalnego, doświadczonego instruktora, który zadba o przekazanie wiedzy w dogodnej dla Państwa formie. Zachęcamy do skorzystania z tej szansy już dzisiaj – ilość dostępnych miejsc ograniczona.
____________________________________________________________________

 

Gmina Porąbka przystąpiła do realizacji projektu pt. „ GMINA DLA ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW REGIONU”, który ma na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych u uczestników projektu – mieszkańców Gminy Porąbka. Szkolenia prowadzone będą w pracowniach komputerowych zlokalizowanych w Szkołach Podstawowych na terenie każdego z sołectw Gminy Porąbka, a ich uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących modułów szkoleniowych:

Szkolenia z danego modułu obejmują 2 dni po 6 godzin (60 minut). Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 25 roku życia.

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym projektem można uzyskać pod numerem telefonu: 33-810-60-55; e-mail ksiegowosc@gokporabka.com.pl lub osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Operatorem Projektu jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju.

___________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Gmina Porąbka i Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce, informują, że w związku z realizacją projektu ,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” w ramach działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Operator Projektu:   Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica   w partnerstwie z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju ogłasza ciągły nabór kandydatów na instruktorów do przeprowadzenia szkoleń adresowanych dla mieszkańców Gminy Porąbka o następującej tematyce:

RODZIC W INTERNECIE

MÓJ BIZNES W SIECI

MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI

DZIAŁAM W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)

ROLNIK W SIECI

KULTURA W SIECI

Aplikacje należy przesyłać na adres e - mail: popc@fundacjaaktywnych.pl (skan podpisanego CV, skan dokumentów potwierdzających doświadczenie, oświadczenie o spełnianiu kryteriów, oświadczenie o powierzeniu danych osobowych). W tytule e-maila należy podać ,,Imię, nazwisko – instruktor”.

W treści e-maila prosimy o wskazanie:

−                    nazwy gminy w ramach której jest zgłoszenie;

−                    dane kontaktowe (adres e-mail/telefon).

Zwracamy uwagę, iż zgodnie ze ,,Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu” od zgłaszanych kandydatów oczekuje się posiadania następujących kompetencji:

1.                   metodyczne:

•                      umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi;

•                      umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy;

•                      wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym;

•                      umiejętność motywowania uczestników;

2.                   techniczne:

•                      umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);

•                      umiejętność korzystania z Internetu;

•                      umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie;

•                      umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;

•                      umiejętność tworzenia treści cyfrowych;

•                      umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;

•                      umiejętność rozwiązania problemów technicznych;

3.                   doświadczenie:

•                      udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Po weryfikacji dokumentów, zainteresowana osoba zostanie zaproszona do udziału w 4-dniowym szkoleniu, po ukończeniu, którego będzie mogła prowadzić każdy z 7 modułów szkolenia.

Szkolenia na instruktorów są realizowane na terenie województwa.

Wszelkich informacji związanych z prowadzoną rekrutacją udziela Pan Mariusz Mokrzanowski – Koordynator z ramienia Partnera Zarządzającego, tel.:376-305-534.

 

______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, wszystkim zainteresowanym udziałem w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu ,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” przekazujemy najnowsze informacje w tym zakresie.

 1. Szkolenia rozpoczynamy w maju, zajęcia w ramach jednego tematu będą odbywać się w blokach: 2 dni po 6 godzin (60 min.) lub 3 dni po 4 godziny w grupach 12 osobowych . Zajęcia będą realizowane w godzinach popołudniowych jak również w przedpołudniowych. Szkolenia po skompletowaniu grupy na dany moduł tematyczny będą odbywały się w Domach Kultury na terenie gminy.

 2. W zależności od potrzeb szkolenia mogą być realizowane z następujących tematów:

 • Moje finanse i transakcje w sieci;

 • Działam w mediach społecznościowych;

  Uwaga: jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. Prosimy o przemyślany wybór.

 1. Zapraszamy osoby, które ukończyły 25 rok życia.

 2. Zapisy na szkolenia odbywają się w biurze nr 26 Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce, ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka, pn,śr,czw 07:30-15:30, wt 07:30-17:00 pt 07:30-14:00, osoba do kontaktu: Wioleta Legut tel. 33-810-60-55, e-mail  ksiegowosc@gokporabka.com.pl .

 3. Jeśli chcą Państwo zapisać się na szkolenie lub sprawdzić dostępne terminy szkoleń można skorzystać także z systemu rezerwacji i dokonać najkorzystniejszego dla siebie wyboru: https://fwzr.pl/rezerwacje/ .

 4. Szkolenia prowadzone będą przez profesjonalnego doświadczonego instruktora, który zadba o przekazanie wiedzy w dogodnej dla Państwa formie.

  Zachęcamy do skorzystania z tej szansy już dzisiaj – ilość dostępnych miejsc jest ograniczona.


 

Poniżej znajdą Państwo dokumenty, które są niezbędne do zapisania się na jedno z naszych szkoleń w ramach projektu ,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” . Proszę wydrukować poniższe załączniki, wypełnić je i podpisać. Następnie dostarczyć skanem, osobiście bądź drogą pocztową do Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce!

Serdecznie zapraszamy!

 

UWAGA!!! Przedstawiony harmonogram dotyczy realizacji szkoleń w maju 2019 roku. Szkolenia organizowane będą również w kolejnych miesiącach. Obecnie tworzymy harmonogram na czerwiec. W przypadku uwag dotyczących dat, godzin szkolenia bardzo prosimy o wszelkie sugestie.

Harmonogram szkoleń dostępny tutaj

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny tutaj

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Załącznik nr 4 Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy

Załącznik nr 5 Upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w miesiącu czerwcu zmianie ulegnie harmonogram naszych szkoleń.

W dniu 27-28.06.2019r. w godzinach 14:00-20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce zapraszamy na udział w szkoleniu z modułu ,,Działam w sieciach społecznościowych”.

W dniach 04-05.07.2019r. w godzinach 08:00-14:00 również będziemy realizować temat ,,Działam w sieciach społecznościowych”, będzie to już ostatnie szkolenie w ramach realizowanego projektu ,,Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” .

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą zdobyć nowe lub podnieść już posiadane umiejętności.

Harmonogram Planowanych Szkoleń SLO CZERWIEC

  Fundusze Europejskie
  Rzeczpospolita Polska
  Śląskie
  Unia Europejska