Dzisiaj : 21 Paź 2021

Imieniny : Urszuli, Hilarego, Jakuba

Unia Europejska

Ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał

Gmina Porąbka
fot. Gmina Porąbka

Ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał „Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka”, oraz „Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, oraz „Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności”.

Zobacz

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska