Dzisiaj : 02 Paź 2023

Imieniny : Teofila, Dionizego, Slawomira

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Ogłoszenie

Informacja
fot. Informacja

OGŁOSZENIE o konsultacjach projektów uchwał „Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka”, oraz „Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Zobacz

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska