Dzisiaj : 25 Lut 2021

Imieniny : Wiktora, Cezarego

Unia Europejska

Komunikat

Gmina Porąbka
fot. Gmina Porąbka

Wójt Gminy Porąbka informuje, że wszyscy mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni, proszeni są o składanie do 31.03.2021 roku kompletnych wniosków uczestnictwa w programie dotacyjnym.

Kompletny wniosek zawiera:
- poświadczenie własności nieruchomości na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
- kserokopię dokumentacji projektowej przydomowej oczyszczalni ścieków,
- kserokopię zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem mieszkańca o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia lub potwierdzenie Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu; albo kserokopia pozwolenia na budowę wymaganego przepisami Prawa budowlanego,
- kserokopii pozwolenia wodnoprawnego- jeżeli było wymagane,
- zgodna właściciela nieruchomości / współwłaścicieli nieruchomości na budowę oczyszczalni ścieków- jeżeli dotyczy.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska