Dzisiaj : 21 Lip 2024

Imieniny : Daniela, Diany, Wawrzynca

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

INFORMACJA DOTYCZĄCA BADANIA ŚCIEKÓW POCHODZĄCYCH Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Gmina Porąbka
fot. Gmina Porąbka

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy skorzystali z gminnego programu dopłat do przydomowych oczyszczalni, o corocznym obowiązku dostarczenia badań jakości ścieków odpływających z przydomowej oczyszczalni, w celu udokumentowania jej prawidłowego funkcjonowania i przedłożenia wyników badań w Urzędzie Gminy w Porąbce w terminie do 30 WRZEŚNIA  każdego roku przez okres 5 lat od daty zakończenia zadania.  

UWAGA : W roku 2023 obowiązek wykonania badań ścieków dotyczy inwestycji zrealizowanych w latach 2018-2022.

Powyższe wynika z par 6 pkt 2 Regulaminu realizacji „Programu i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka na lata 2016 - 2020” stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/102/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 r. przedłużonego Uchwałą nr XXII/220/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska