Dzisiaj : 20 Wrz 2020

Imieniny : Filipiny, Eustachego, Euzebii

Ogłoszenie o wynikach naboru do Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka”

FOTO
fot. FOTO

W dniu 20 sierpnia 2020 roku zakończył się nabór wniosków do Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –
RIT Południowy.

Nabór został ograniczony kwotowo i rzeczowo – z uwagi na zakres zawarty w umowie podpisanej z Urzędem Marszałkowskim na realizację przedsięwzięcia. W załączeniu przedstawiamy:

-       Listę Grantobiorców – inwestycje zakwalifikowane do dofinansowania (wymiana kotła – 33 sztuki, instalacja fotowoltaiczna – 4 sztuki (24kWp), instalacja solarna – 1 szt.

-       Listę Rezerwową – inwestycje nie ujęte w umowie o dofinansowanie – w przypadku uzyskania oszczędności w projekcie będą mogły zostać zrealizowane wg kolejności na Liście.

Zobacz