Dzisiaj : 24 Maj 2024

Imieniny : Joanny, Zuzanny

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka - sołectwo Bujaków

fot
fot. fot

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka - sołectwo Bujaków”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Celem projektu, jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bujaków. Inwestycja w sposób pozytywny wpłynie zarówno na ochronę środowiska tego obszaru, jak i w znacznym stopniu poprawi jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich. Inwestycja pozwoli na odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych i obiektów usługowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Podlesie, co w efekcie przyczyni się do wsparcia lokalnego rozwoju i poprawy warunków życia na obszarach wiejskich.

Planowane efekty Operacji:

Liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych – 138 szt.

Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji –15 300 m 3 /rok

Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury – 524 Mk

Wartość projektu  - 4 093 224,65 PLN
Wartość uzyskanego dofinansowania - 2 000 000 PLN

Zdjęcia

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska