Dzisiaj : 24 Maj 2024

Imieniny : Joanny, Zuzanny

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

14.12.2022 r. prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 na terenie Gminy Porąbka.

Pixabay
fot. Pixabay

14.12.2022 r. prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie
pyłu zawieszonego PM10 na terenie Gminy Porąbka.


Należy podjąć następujące środki ostrożności
Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.


Osoby wrażliwe, w szczególności z chorobami naczyniowymi, chorobami układu oddechowego, kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.
Zaleca się również ograniczenie stosowania kominków oraz, jeśli to możliwe, korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.
Nie zaleca się przewietrzania pomieszczeń a także wykonywania prac budowlanych powodujących zapylenie.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób sercowo-naczyniowych mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej oraz nasilenie się objawów astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych oraz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi w obszarach zabudowanych.
Informujemy, że w najbliższych dniach zostaną przeprowadzone wzmożone kontrole instalacji spalania paliw stałych w zakresie: zakazu spalania odpadów, przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska