Dzisiaj : 24 Maj 2024

Imieniny : Joanny, Zuzanny

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Wójt Gminy Porąbka informuje, że w drugiej połowie kwietnia i początkiem maja br. będą organizowane bezpłatne lekcje języka polskiego dla dorosłych obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy.
Nauka języka polskiego to kolejny etap wsparcia dla naszych gości. Dla wielu z nich bariera językowa może stanowić poważny problem w codziennym życiu. Organizując te zajęcia, pragniemy pomóc obywatelom Ukrainy przełamać barierę językową i ułatwić aklimatyzację w Polsce.
Kurs językowy będzie się odbywał przez okres 3 miesięcy, dwa razy w tygodniu (konkretne terminy zajęć do uzgodnienia z nauczycielem).
Zapisy (do 22 kwietnia br.) oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 571 245 300.

 

БЕЗКОШТОВНИЙ КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

 

Голова ґміни Поромбка повідомляє, що у другій половині квітня та на початку травня ц.р. Для дорослих громадян України, які проживають у нашій гміні, будуть організовані безкоштовні уроки польської мови.
Вивчення польської мови – це наступний етап підтримки наших гостей. Для багатьох із них мовний бар’єр може стати серйозною проблемою в повсякденному житті. Організовуючи ці заняття, ми хочемо допомогти українським громадянам подолати мовний бар’єр та сприяти акліматизації в Польщі.
Мовний курс триватиме 3 місяці, двічі на тиждень (конкретні дати занять узгоджуються з викладачем).
Реєстрація (до 22 квітня цього року) та додаткова інформація за телефоном: 571 245 300.


BEZKOSHTOVNYY KURS POLʹSʹKOYI MOVY

Holova gminy Porombka povidomlyaye, shcho u druhiy polovyni kvitnya ta na pochatku travnya ts.r. Dlya doroslykh hromadyan Ukrayiny, yaki prozhyvayutʹ u nashiy hmini, budutʹ orhanizovani bezkoshtovni uroky polʹsʹkoyi movy.
Vyvchennya polʹsʹkoyi movy – tse nastupnyy etap pidtrymky nashykh hostey. Dlya bahatʹokh iz nykh movnyy barʺyer mozhe staty seryoznoyu problemoyu v povsyakdennomu zhytti. Orhanizovuyuchy tsi zanyattya, my khochemo dopomohty ukrayinsʹkym hromadyanam podolaty movnyy barʺyer ta spryyaty aklimatyzatsiyi v Polʹshchi.
Movnyy kurs tryvatyme 3 misyatsi, dvichi na tyzhdenʹ (konkretni daty zanyatʹ uz·hodzhuyutʹsya z vykladachem).
Reyestratsiya (do 22 kvitnya tsʹoho roku) ta dodatkova informatsiya za telefonom: 571 245 300.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska