Dzisiaj : 17 Cze 2024

Imieniny : Laury, Marcjana, Alberta

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Zamówienia Publiczne

Przetargi


- Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na ternie Gminy Porąbka”. ( nr sprawy SGZPI.271.1.2.2015 )
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5509&ident=15944

- Na roboty budowlane obejmujące realizację inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na ternie Gminy Porąbka” ( nr sprawy SGZP.271.1.1.2015 )
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5509&ident=15848


II

Postępowanie do 30.000 euro

Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych (ulotek, folderów i plakatów) promujących realizowaną przez Gminę Porąbka inwestycję pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka”.
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7327&Nr=1&ident=17011
Symbol:  SGZPI.271.3.35.2015,


Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych (ulotek, folderów i plakatów) promujących realizowaną przez Gminę Porąbka inwestycję pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka”.
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7327&Nr=1&ident=16992
Symbol:  SGZPI.271.3.35.2015

Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie gadżetów promujących realizowaną przez Gminę Porąbka inwestycję pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka”.
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7327&Nr=1&ident=16950
Symbol:  SGZPI.271.3.34.2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dot. zaprojektowania, wykonania i dostarczenia gadżetów promujących realizowaną przez Gminę Porąbka inwestycję pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka”.
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7327&Nr=1&ident=16929
SGZPI.271.3.34.2015

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi administracyjnej realizowanej przez Gminę Porąbka inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na ternie Gminy Porąbka”.
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7327&Nr=1&ident=16779
SGZPI.271.3.30.2015,

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby obsługi administracyjnej realizowanej przez Gminę Porąbka inwestycji pod nazwą " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka".
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7327&Nr=1&ident=16723
SGZPI.271.3.28.2015,

Wykonanie podziału nieruchomości dla dzałki pod pompownie ścieków na potrzeby realizowanej przez Gminę Porąbka inwestycji pod nazwą "Poprawa gospodatki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka".
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7327&Nr=1&ident=16708
SGZPI.271.3.27.2015,

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi administracyjnej realizowanej przez Gminę Porąbka inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na ternie Gminy Porąbka”
 
 
- Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości przeznaczonych pod pompownie ścieków P2,Pp2,P3 iP4 położonych w obrębie 0002 –Czaniec dla inwestycji pn."Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka". nr sprawy: SGZPI.271.3.27.2015


- Wykonanie podziału nieruchomości dla działki pod pompownie ścieków na potrzeby realizowanej przez Gminę Porąbka inwestycji pod nazwą "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka". nr sprawy: SGZPI.271.3.26.2015

 

-Publikacja ogłoszeń prasowych w mediach lokalnych, regionalnych oraz samorządowych związanych z realizacją przez Gminę Porąbka inwestycji pod nazwą " Poprawna gospodarki wodno-ściekowa na terenie Gminy Porąbka".( nr sprawy SGZPI.271.3.22.2015 )
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7383&ident=16635

 

- Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie gadżetów promujących dla inwestycji pod nazwą "Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Porąbka" ( nr sprawy SGZPI.271.3.25.2015)
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7328&ident=16644

 

- Pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą „ Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na ternie Gminy Porąbka” wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego na pełnienie nadzoru archeologicznego. ( nr sprawy SGZPI.271.3.21.2015 )
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7383&ident=16545


- Wykonanie i montaż 1 sztuki tablicy informacyjnej dla inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na ternie Gminy Porąbka”. ( nr sprawy SGZPI.271.3.18.2015 )
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7383&ident=16503

- Sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na ternie Gminy Porąbka”. ( nr sprawy SGZPI.271.3.7.2015 )

 

- ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dot. zaprojektowania, wykonania i dostarczenia gadżetów promujących realizowaną przez Gminę Porąbka inwestycję pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka”. (Symbol: SGZPI.271.3.34.2015)
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7328&ident=16929

 

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby obsługi administracyjnej realizowanej przez Gminę Porąbka inwestycji pod nazwą " Poprawa gospodatki wodno-siekowej na terenie Gminy Porąbka" (symbol: SGZPI.271.3.28.2015)
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7383&ident=16700

 

Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości przeznaczonych pod pompownie scieków P2,Pp2,P3 iP4 położonych w obrębie 0002 -Czaniec dla inwestycji pn."Poprawa gospodatki wodno - sciekowej na terenie Gminy Porąbka". (Symbol: SGZPI.271.3.27.2015)
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=7383&ident=16691

Gmina Porąbka „Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska”

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska