Dzisiaj : 24 Mar 2023

Imieniny : Marka, Gabriela, Katarzyny

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Realizacja

REALIZACJA/ ZADANIA

I zadanie - ulice: Kościelna, Kwiatowa i Dworska

„Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic Kościelnej, Kwiatowej i Dworskiej wraz z ulicami bocznymi oraz pompowniami P3, P4, Pp1 i Pp2”
 
Termin rozpoczęcie zadania: maj 2015 r.
Planowany termin zakończenia zadania: październik 2015 r.

 
II zadanie – ulice: Królewska, Koralowa, Kryształowa
„ Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic Królewskiej, Koralowej, Kryształowej oraz pompownią P1 i P2”

Termin rozpoczęcie zadania: maj 2015 r.
Planowany termin zakończenia zadania: październik 2015 r.


W maju 2015 roku przekazano plac budowy pod realizację inwestycji budowy kanalizacji w Czańcu. Inwestycja rozpoczęła się od wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej przez geodetów.
Trasy kanałów poprowadzone zostały w dostosowaniu do istniejącej zabudowy oraz warunków terenowych. Kanalizacja sanitarna usytuowana została w większości w pasie dróg publicznych.
Prace prowadzone na terenach prywatnych są typowe dla wykonania elementów infrastruktury podziemnej i obejmują wykonanie wykopu, ułożenie przewodu, zasypanie wykopu oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego. W ramach inwestycji, która składa się z dwóch zadań powstaje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości ok. 12,08 km z 6 pompowniami sieciowymi , z czego dofinansowane będą wszystkie pompownie i około 9,14 km kanalizacji. Z kanalizacji będzie korzystało 572 mieszkańców sołectwa Czaniec. Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka apeluje do mieszkańców sołectwa Czaniec aby po oddaniu do użytku kanalizacji włączali się do niej, co umożliwi osiągnięcie wcześniej zaplanowanego efektu ekologicznego.
Do nowopowstającej kanalizacji zostaną podłączone również lokalne firmy, co będzie miało wpływ na poprawę komfortu życia. Do tej pory fekalia z firm regularnie wywożono szambowozami, co mogło wpływać na dyskomfort mieszkaniowy sąsiadujących domostw.

Prace przy realizowaniu w/w zadania odbywają się w dni powszednie ( od poniedziałku do piątku )
w godzinach od 7.00 do 17.00
 
Przepraszamy za utrudnienia!

Wykonawcą prac jest Firma Omega z Rudy Śląskiej.
 
Zakończenie inwestycji zgodnie z harmonogramem planuje się na październik 2015 roku.
 
Gmina Porąbka „Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska”

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska