Dzisiaj : 27 Lut 2024

Imieniny : Gabriela, Anastazji

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Inwestycje 2013

 

Budowa chodnika Porąbka – Wielka Puszcza

Budowa chodnika Porąbka – Wielka Puszcza – w czerwcu zakończono inwestycję realizowaną w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika Porąbka Centrum – Wielka Puszcza” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Prace budowlane wykonano w okresie od 18.09.2012 r. do 31.05.2013 r. W ramach inwestycji wykonano 535 metrów chodnika w ciągu drogi powiatowej S4480 (ulica Wielka Puszcza) w Porąbce, wjazdy do posesji, umocnienie skarpy murem oporowym, kanalizacją deszczową odwadniającą nawierzchnię, oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt projektu: 1 143 486,55 zł. Kwota dofinansowania: 607 903,00 zł.

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w Porąbce

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w Porąbce - w ramach projektu pn.: „Utworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko-czeskich tradycji regionalnych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 wykonano zagospodarowanie turystyczne części lasku, która została oświetlona i wyposażona w urządzenia małej architektury turystycznej, w postaci: ławeczek, stolików rekreacyjnych – szachy, koszy na śmieci, stojaki rowerowe oraz zadaszoną wiatę z grillem.

Remont Domu Kultury w Czańcu

Remont Domu Kultury w Czańcu – w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 „Odnowa i Rozwój Wsi” wykonano:

Przebudowę dachu wraz z ociepleniem stropu
Dokończono wymianę okien drewnianych i drzwi wejściowych
Docieplono elewację
Wykonanie nowej instalacji odgromowej
Prace budowlane trwały od 06.11.2012 do 30.06.2013 r. Całkowity koszt projektu: 424 099,06 zł. Kwota dofinansowania: 179 615 zł.

Budowa chodnika w Kobiernicach odcinek C-D

Budowa chodnika w Kobiernicach odcinek C-D – w październiku2013 roku zakończono realizację projektu pn.: „Poprawa jakości życia i wzrost atrakcyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika w Kobiernicach”. W ramach zadania wykonano 793 metrów chodnikawzdłuż ul. Centralnej w Kobiernicach. Zakres zadania obejmował również zjazdy do posesji.
Całkowity koszt projektu: 256 996,66 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 149 349,30 zł.

Termomodernizacja budynku komunalnego w Bujakowie

Termomodernizacja budynku komunalnego w Bujakowie – w okresie od 13.09.2012r. do 14.06.2013r. przeprowadzono następujące prace:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Ocieplenie elewacji
Ocieplenie stropów
Odwodnienie budynku
Roboty budowlane w kotłowni
Wymiana części instalacji c.o.
Technologia kotłowni wraz z instalacją gazową.
Wartość zadania: 367 430,86 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosło: 85 951 zł.

Remont ulicy Słonecznej w sołectwie Bujaków

Remont ulicy Słonecznej w sołectwie Bujaków – w ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości 240 metrów oraz odwodnienie liniowe drogi. Prace remontowe zostały zrealizowane w okresie od 15.07.2013 r. do 16.08.2013 r. Całkowity koszt remontu wyniósł 54 971,71 zł i został współfinansowany z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków powodzi w wysokości 53 635,00 zł

Remont nawierzchni ul. Kasztanowej w Porąbce

Remont nawierzchni ul. Kasztanowej w Porąbce – w okresie od 12 sierpnia do 25 września wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku 105 metrów. Całkowity koszt remontu drogi wyniósł: 32 371,51 zł.

Remont nawierzchni ul. Krajobrazowej w Porąbce

Remont nawierzchni ul. Krajobrazowej w Porąbce – w okresie od 12 sierpnia do 25 września wykonano na odcinku 30 metrów nawierzchnię z płyt betonowych wraz z drenażem i ściekiem betonowym. Całkowity koszt remontu drogi wyniósł: 30 652,83 zł.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska