Dzisiaj : 21 Lip 2024

Imieniny : Daniela, Diany, Wawrzynca

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Mikołaja Kopernika w Porąbce

Logo
fot. Logo

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Mikołaja Kopernika w Porąbce

Beneficjent: Gmina Porąbka
Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT
Dofinansowanie UE: 718 770,87 zł
Wartość ogółem: 1 313 969,77 zł
Projekt dotyczył poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności. Wykonany został zakres prac termomodernizacyjnych, wynikający z Audytu energetycznego min. Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w gruncie, ocieplenie podłogi na gruncie w piwnicy, ocieplenie stropu nad II piętrem, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u.

Realizacja projektu zakończyła się 30.09.2020 roku.
Celem projektu jest szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych , ilości zaoszczędzonej energii cieplnej, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej, stopień redukcji PM,

Końcowe efekty projektu to:
1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 1 849,2 m2
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 39,32270 tony
3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
4. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska