Dzisiaj : 21 Lip 2024

Imieniny : Daniela, Diany, Wawrzynca

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czańcu

Logo
fot. Logo

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czańcu

Beneficjent: Gmina Porąbka
Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT
Dofinansowanie UE: 244 159,40 zł
Wartość ogółem: 349 400,92 zł

W ramach projektu wykonany został konieczny zakres prac termomodernizacyjnych:
-Ocieplenie przegród zewnętrznych
-Wymiana okien
-Wymiana drzwi zewnętrznych
-Modernizacja systemu CO
-Modernizacja systemu CWU

Realizacja projektu zakończyła się 20.12.2017 roku.

Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej a także poprawa jakości powietrza w Gminie Porąbka.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zredukowana zostanie emisja szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.

Końcowe efekty projektu to:
1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej- 170,08 GJ/rok
2. Zmniejszenie zużycie energii końcowej w wyniku realizacji projektu- 307,83 GJ/rok
3. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku- 85 508 kWh/rok
4. Stopień redukcji PM - 0,00006 t/rok

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska