Dzisiaj : 21 Lip 2024

Imieniny : Daniela, Diany, Wawrzynca

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach

Logo
fot. Logo

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach

Beneficjent: Gmina Porąbka
Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT
Dofinansowanie UE: 424 579,98 zł
Wartość ogółem: 611 670,84 zł
W ramach projektu wykonano w całości docieplenie budynku. Elewacje - ocieplono warstwą izolacyjną z płyt styropianowych metoda lekkomokrą, połacie dachu docieplono podwójną warstwą wełny mineralnej, wymieniono stare elementy stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano również modernizację systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz kotłowni.
Realizacja projektu zakończyła się 30.09.2018 roku.
Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej a także poprawa jakości powietrza w Gminie Porąbka.
Końcowe efekty projektu to:
1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 273,36 GJ/rok
2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu - 292,98 GJ/rok
3. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych- 81 383,33 kWh/rok
4. Stopień redukcji PM 10 - 0,00005 tony/rok

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska