Dzisiaj : 21 Lip 2024

Imieniny : Daniela, Diany, Wawrzynca

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka

Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka

Beneficjent: Gmina Porąbka
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT
Dofinansowanie UE: 2 524 893,80 zł
Wartość ogółem: 3 651 712,48 zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Porąbka. Projekt obejmuje termomodernizację budynków: Domu Kultury w Bujakowie, Pawilonu sportowego z Przedszkolem w Czańcu oraz Ośrodka Zdrowia w Porąbce. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2022 r.
W ramach projektu na rzecz likwidacji „niskiej emisji”, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie we wskazanych budynkach konieczny zakres prac termomodernizacyjnych.
- docieplenie dachu wraz z konieczną wymiana pokrycia dachu,
- docieplenie ścian fundamentowych,
- docieplanie elewacji budynku,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana kotła i instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż paneli fotowoltaicznych

Celem realizowanego projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej w 3 budynkach użyteczności publicznej, poprzez ich termomodernizację.
Końcowe efekty projektu to:
1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 3 408 m2
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 141,6674 tony
3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 2 szt.
4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3 szt.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska