Dzisiaj : 21 Lip 2024

Imieniny : Daniela, Diany, Wawrzynca

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka

Logo
fot. Logo

Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka

Beneficjent: Gmina Porąbka
Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT
Dofinansowanie UE: 579 363,15 zł
Wartość ogółem: 635 316,95 zł

Przedmiotem projektu jest wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na źródła opalane paliwem gazowym lub biomasą oraz opcjonalnie instalacja źródeł OZE. Inwestycje polega na realizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla mieszkańców Gminy Porąbka

Okres realizacji projektu:
02.01.2019 - 31.10.2022

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłów, gazów, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie efektywności wykorzystania energii i paliw w nieruchomościach prywatnych,
- wzrost świadomości lokalnej społeczności,
- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy.

Końcowe efekty projektu to:
1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,
2. Zmniejszenie zużycie energii końcowej w wyniku realizacji projektu,
3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystujących OZE,
4.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
5. Stopień redukcji PM.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska