Dzisiaj : 21 Lip 2024

Imieniny : Daniela, Diany, Wawrzynca

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Eko i logicznie - organizacja eventów ekologicznych w Gminie Porąbka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
fot. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach realizacji przedsięwzięcia zorganizowano cykl eventów ekologicznych dla mieszkańców Gminy Porąbka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Wydarzenia odbyły się we wszystkich sołectwach Gminy Porąbka w następujących terminach:

Kobiernice - 03.10.2023 r.,

Bujaków – 06.10.2023 r.,

Porąbka – 10.10.2023 r.,

Czaniec – 11.10.2023,.

Tematyką zajęć była:

a)           Ochrona zasobów wodnych i racjonalnego gospodarowania wodą,

b)          Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi,

c)           Promocji postaw pro-środowiskowych.

 

Eventy składały się z części warsztatowej z wykorzystaniem narzędzi i metod służących do prezentacji doświadczeń z zakresu „jak to funkcjonuje” - ukazane zostaną negatywne skutki oddziaływania na środowisko oraz jego ochrona. Ponadto, w ramach wydarzenia przeprowadzone zostały tematyczne gry, quizy i zabawy. Realizacja zadania wpłynęła na zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Tematyka warsztatów interaktywnych została skoncentrowana wokół trzech kluczowych obszarów: segregacji odpadów, ochrony powietrza oraz ochrony wód, w celu promowania odpowiedzialnych postaw i zachowań mających bezpośredni wpływ na poprawę stanu środowiska w tych obszarach.

Ze względu na warunki pogodowe, większość eventów zorganizowano na salach gimnastycznych w szkołach podstawowych w 3 miejscowościach. W przypadku sołectwa Bujaków, wydarzenie miało miejsce w wiacie rekreacyjnej przy Terenowym Centrum Edukacji Ekologicznej.W każdej z placówek, warsztaty organizowano w ten sposób aby z jednej strony mogła wziąć w nich udział jak największa ilość osób, z drugiej zaś istniała potrzeba zapewnienia jak najbardziej efektywnego przekazu. Stąd zapadła decyzja aby 4 - godzinne eventy przeprowadzić w dwóch grupach wiekowych (po 2 godziny warsztatów dla każdej z grup ) z podziałem na młodszych i starszych uczniów.

Zadanie było realizowane przez samorząd we współpracy z lokalną społecznością poprzez przeprowadzenie proekologicznej kampanii edukacyjno - promocyjnych w szkołach na terenie gminy oraz w przestrzeni publicznej (portal społecznościowy, strona internetowa) co przyczyniło się do podniesienia świadomości ekologicznej w ramach działań pośrednich i bezpośrednich

Zadanie pn.: "Eko i logicznie - organizacja eventów ekologicznych w Gminie Porąbka" powstało w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska