Dzisiaj : 21 Lip 2024

Imieniny : Daniela, Diany, Wawrzynca

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Doposażenie domów kultury w Gminie Porąbka w sołectwach Porąbka, Czaniec i Kobiernice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

"Doposażenie domów kultury w Gminie Porąbka w sołectwach Porąbka, Czaniec i Kobiernice"

 

Zadanie obejmowało zakup wyposażenia służącego podniesieniu jakości oferowanych usług kulturalnych, w postaci zestawów meblowych składających się z krzeseł i stolików z podziałem na następujące domy kultury: DK Porąbka: 200 szt. krzeseł i 10 stolików DK Kobiernice: 150 szt. krzeseł i 10 stolików; DK Czaniec: 150 szt. krzeseł i 10 stolików
Zakupione i uszyte zostały również nowe kotary sceniczne.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”


Kwota projektu: 61.401,50 zł.
Kwota dofinansowania: 38 025,95 zł.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska