Dzisiaj : 21 Lip 2024

Imieniny : Daniela, Diany, Wawrzynca

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Cyfrowa Gmina

Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu: 462 040,12 zł

Przyznane dofinansowanie: 462 040,12 zł

Finansowanie projektu:

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Opis projektu:

Priorytetem w projekcie jest poprawa cyberbezpieczeństwa w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Porąbce oraz jednostek organizacyjnych gminy. Uzyskane środki w ramach programu Cyfrowa Gmina wykorzystane zostały też na zwiększenie liczby usług cyfrowych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy w ramach funkcjonującej już E-usługi dla obywateli. Głównym celem projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa, dlatego też dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych zakupiono usługi chmurowe pozwalający na bezpieczne gromadzenie danych oraz urządzenia sieciowe i oprogramowania.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska