Dzisiaj : 07 Cze 2023

Imieniny : Roberta, Wieslawa

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Zmiana zasad obsługi Interesantów


Zmiana zasad obsługi Interesanta
fot. Zmiana zasad obsługi Interesanta

Zmiana zasad obsługi Interesantów
w związku z objęciem kwarantanną oraz izolacją znaczącej ilości pracowników Urzędu Gminy.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dot. zmiany  organizacji pracy Urzędu Gminy Porąbka
zapewniającej ochronę zdrowia, życia  oraz bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Porąbka oraz pracownikom samorządowym  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W dniach od 8 lutego 2022 roku do odwołania, w Urzędzie Gminy Porąbka, wprowadza
się następujące zasady obsługi Interesantów:

1) skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą (w kontakcie bezpośrednim) przez Wójta Gminy Porąbka lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 - wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty przez Interesanta;

2) Bezpośrednia obsługa Interesanta, odbywać się będzie w holu zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku urzędu oraz pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta. Interesanci są obsługiwani pojedynczo, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne w budynku urzędu nie są dostępne dla Interesantów;


Interesanci Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich obsługiwani będą
wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu swojej wizyty:

Urząd Stanu Cywilnego - tel. 33 327 28 54,
Ewidencja Ludności - tel. 33 827 28 55,
Dowody Osobiste - tel. 33 827 28 56.
   
W związku z obecną sytuacją epidemiczną w USC oraz Referacie Spraw Obywatelskich mogą wystąpić utrudnienia w bieżącej obsłudze interesantów.  Ponadto informujemy, że będą udzielane tylko
informacje z zakresu w/w referatów.

 

3) kasa urzędu będzie czynna według następującego rozkładu czasu jej pracy:

a) w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 08:00 do 14:00;

b) we wtorki w godzinach od 08:00 do 15:30;

c) w piątki w godzinach od 08:00 do 13:00.

 

Wójt Gminy Porąbka apeluje do wszystkich Interesantów o:

 -  jak najdalej idące ograniczenie kontaktu z pracownikami urzędu przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Porąbka i składanie wizyt w siedzibie urzędu jedynie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa;

 - wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami urzędu, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej);

 - regulowanie, w miarę możliwości, płatności i należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w formie bezgotówkowej – przelewem bakowym albo przekazem pocztowym na właściwy rachunek bankowy.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska