Dzisiaj : 07 Cze 2023

Imieniny : Roberta, Wieslawa

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Zmiana zasad obsługi Interesantów


Zmiana zasad obsługi Interesantów
fot. Zmiana zasad obsługi Interesantów

Zmiana zasad obsługi Interesantów w związku z objęciem kwarantanną oraz izolacją znaczącej ilości pracowników Urzędu Gminy.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dot. zmiany  organizacji pracy Urzędu Gminy Porąbka zapewniającej ochronę zdrowia, życia  oraz bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Porąbka oraz pracownikom samorządowym  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

W dniach od 3 lutego 2022 roku do dnia 14 lutego 2022 roku, w Urzędzie Gminy Porąbka, wprowadza się następujące zasady obsługi Interesantów:

1)      pracownicy Urzędu Gminy Porąbka udzielać będą informacji na temat realizowanych usług publicznych przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje takie nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim;

2)      bezpośrednią obsługę Interesantów (w kontakcie bezpośrednim) ogranicza się wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, a obsługa taka nastąpi po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w urzędzie przez Interesanta.

Interesanci Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich obsługiwani będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu swojej wizyty:

Urząd Stanu Cywilnego - tel. 33 327 28 54,
Ewidencja Ludności - tel. 33 827 28 55,
Dowody Osobiste - tel. 33 827 28 56.
   
W związku z obecną sytuacją epidemiczną w USC oraz Referacie Spraw Obywatelskich mogą wystąpić utrudnienia w bieżącej obsłudze interesantów.  Ponadto informujemy, że będą udzielane tylko informacje z zakresu w/w referatów;

3)      skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą (w kontakcie bezpośrednim) przez Wójta Gminy Porąbka lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 - wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty przez Interesanta

4)      pisma i dokumenty przyjmowane będą od Interesantów w godzinach pracy urzędu, za pośrednictwem skrzynki odbiorczej, znajdującej się przed siedzibą Urzędu Gminy Porąbka, Porąbka, ul. Krakowska 3;

5)      korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres;

6)      kasa urzędu nie będzie czynna.

Płatności i należności publicznoprawne i cywilnoprawne prosimy regulować w formie   bezgotówkowej – przelewem bakowym na właściwy rachunek bankowy. Informujemy również, że wpłat gotówkowych bez dodatkowych kosztów, można dokonywać w oddziałach Banku Spółdzielczego w Porąbce;

 

Wójt Gminy Porąbka apeluje do wszystkich Interesantów o:

 

 - jak najdalej idące ograniczenie kontaktu z pracownikami urzędu przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Porąbka i składanie wizyt w siedzibie urzędu jedynie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa;

 - wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami urzędu, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej);

 - regulowanie, w miarę możliwości, płatności i należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w formie bezgotówkowej – przelewem bakowym albo przekazem pocztowym na właściwy rachunek bankowy.

 

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska