Dzisiaj : 17 Cze 2024

Imieniny : Laury, Marcjana, Alberta

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Zmiana zasad obsługi Interesantów

Gmina Porąbka
fot. Gmina Porąbka

Zmiana zasad obsługi Interesantów w związku z objęciem kwarantanną oraz izolacją znaczącej ilości pracowników Urzędu Gminy

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dot. zmiany  organizacji pracy Urzędu Gminy Porąbka zapewniającej ochronę zdrowia, życia  oraz bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Porąbka oraz pracownikom samorządowym  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 i zwalczaniem COVID-19

 

W dniach od 20 stycznia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku, w Urzędzie Gminy Porąbka, wprowadza się następujące zasady obsługi Interesantów:

1)       pracownicy Urzędu Gminy Porąbka udzielać będą informacji na temat realizowanych usług publicznych przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje takie nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

2)       bezpośrednią obsługę Interesantów (w kontakcie bezpośrednim) ogranicza się wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, a obsługa taka nastąpi po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w urzędzie przez Interesanta;

Interesanci Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich, obsługiwani będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu swojej wizyty. tel. 33 327 28 54

3)       skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą (w kontakcie bezpośrednim) przez Wójta Gminy Porąbka lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 - wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty przez Interesanta;

4)       pisma i dokumenty przyjmowane będą od Interesantów w godzinach pracy urzędu, za pośrednictwem skrzynki odbiorczej, znajdującej się przed siedzibą Urzędu Gminy Porąbka, Porąbka, ul. Krakowska 3; (nie dotyczy Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich,)

5)       korespondencja zwrotna nie będzie wydawania w siedzibie urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres;

6)       kasa urzędu nie będzie czynna;

Płatności i należności publicznoprawne i cywilnoprawne prosimy regulować w formie bezgotówkowej – przelewem bakowym na właściwy rachunek bankowy. Informujemy również, że wpłat gotówkowych bez dodatkowych kosztów, można dokonywać w oddziałach Banku Spółdzielczego w Porąbce;

7)       W sprawie pochówku prosimy o kontakt tel. 338272841

 

Wójt Gminy Porąbka apeluje do wszystkich Interesantów o:

- jak najdalej idące ograniczenie kontaktu z pracownikami urzędu przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Porąbka i składanie wizyt w siedzibie urzędu jedynie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa;

- wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami urzędu, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej);

 - regulowanie, w miarę możliwości, płatności i należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w formie bezgotówkowej – przelewem bakowym albo przekazem pocztowym na właściwy rachunek bankowy.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska