Dzisiaj : 20 Paź 2020

Imieniny : Ireny, Kleopatry, Jana

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Porąbka

Gmina Porąbka
fot. Gmina Porąbka

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Porąbka zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Porąbka oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Począwszy od dnia 16 października 2020 roku w Urzędzie Gminy Porąbka wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze Interesantów:

- kasa urzędu czynna będzie:

a)    w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 8.00 do 14.00;

b)    we wtorki w godzinach od 8.00 do 15.30;

c)    w piątki w godzinach od 8.00 do 13.00; 

- skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą przez Wójta Gminy Porąbka lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 - wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 33 827 28 10).

- pomieszczenia urzędu nie są dostępne dla Interesantów z wyjątkiem holu przy wejściu do budynku urzędu oraz pomieszczenia Biura Obsługi Interesanta, ( nie dot.USC, Referatu Spraw Obywatelskich).

- sprawy rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności załatwiane będą wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego / Referacie Spraw Obywatelskich (tel. 33 827 28 55 lub 33 827 28 54).

- Interesanci będą obsługiwani pojedynczo.

- Interesanci nie stosujący się do obowiązujących powszechnie przepisów dotyczących zachowania reżimu sanitarnego, a w szczególności do obowiązku zakrywania ust i nosa, nie będą obsługiwani.

 

Wójt Gminy Porąbka apeluje do wszystkich Interesantów o:

- jak najdalej idące ograniczenie kontaktu z pracownikami urzędu przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Porąbka i składanie wizyt w siedzibie urzędu jedynie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa.

- wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami urzędu, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

- regulowanie, w miarę możliwości, płatności i należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w formie bezgotówkowej – przelewem bakowym na właściwy rachunek bankowy.