Dzisiaj : 27 Lip 2021

Imieniny : Lilii, Julii, Natalii

Unia Europejska

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Porąbka

Gmina Porąbka
fot. Gmina Porąbka

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Porąbka zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Porąbka oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Począwszy od dnia 16 października 2020 roku w Urzędzie Gminy Porąbka wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze Interesantów:

- kasa urzędu czynna będzie:

a)    w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 8.00 do 14.00;

b)    we wtorki w godzinach od 8.00 do 15.30;

c)    w piątki w godzinach od 8.00 do 13.00; 

- skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą przez Wójta Gminy Porąbka lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 - wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 33 827 28 10).

- pomieszczenia urzędu nie są dostępne dla Interesantów z wyjątkiem holu przy wejściu do budynku urzędu oraz pomieszczenia Biura Obsługi Interesanta, ( nie dot.USC, Referatu Spraw Obywatelskich).

- sprawy rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności załatwiane będą wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego / Referacie Spraw Obywatelskich (tel. 33 827 28 55 lub 33 827 28 54).

- Interesanci będą obsługiwani pojedynczo.

- Interesanci nie stosujący się do obowiązujących powszechnie przepisów dotyczących zachowania reżimu sanitarnego, a w szczególności do obowiązku zakrywania ust i nosa, nie będą obsługiwani.

 

Wójt Gminy Porąbka apeluje do wszystkich Interesantów o:

- jak najdalej idące ograniczenie kontaktu z pracownikami urzędu przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Porąbka i składanie wizyt w siedzibie urzędu jedynie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa.

- wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami urzędu, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

- regulowanie, w miarę możliwości, płatności i należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w formie bezgotówkowej – przelewem bakowym na właściwy rachunek bankowy.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska