Dzisiaj : 24 Maj 2024

Imieniny : Joanny, Zuzanny

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Zmiana zasad obsługi Interesantów


Uwaga
fot. Uwaga


W dniach od 1 lutego 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku, w Urzędzie Gminy Porąbka, wprowadza się następujące zasady obsługi Interesantów:

1) skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą (w kontakcie bezpośrednim) przez Wójta Gminy Porąbka lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 - wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty przez Interesanta, z wyjątkiem holu zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku urzędu oraz pomieszczenia Biura Obsługi Interesanta.

Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne w budynku urzędu nie są dostępne dla Interesantów. Interesanci są obsługiwani pojedynczo, przy zachowaniu reżimu sanitarnego;

2) kasa urzędu nie będzie czynna;

Płatności i należności publicznoprawne i cywilnoprawne prosimy regulować w formie bezgotówkowej – przelewem bakowym na właściwy rachunek bankowy. Informujemy również, że wpłat gotówkowych bez dodatkowych kosztów, można dokonywać w oddziałach Banku Spółdzielczego w Porąbce;


3) Interesanci Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich, obsługiwani będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu swojej wizyty. tel. 33 327 28 54. W związku z objęciem kwarantanną pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, informujemy, że mogą wystąpić utrudnienia w bieżącej obsłudze interesantów.  

Wójt Gminy Porąbka apeluje do wszystkich Interesantów o:

- jak najdalej idące ograniczenie kontaktu z pracownikami urzędu przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Porąbka i składanie wizyt w siedzibie urzędu jedynie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa;

- wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami urzędu, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej);

 - regulowanie, w miarę możliwości, płatności i należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w formie bezgotówkowej – przelewem bakowym albo przekazem pocztowym na właściwy rachunek bankowy.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska