Dzisiaj : 02 Gru 2020

Imieniny : Balbiny, Bibianny, Pauliny

Unia Europejska

WSPARCIE DLA SENIORÓW!!!


Dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, a stosowanie się do restrykcji to wyraz solidarności społecznej. Szczególną troską powinniśmy otoczyć osoby starsze, które są najbardziej zagrożone.

Właśnie w tym celu przystępujemy do realizacji Programu „WSPIERAJ SENIORA”.
Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa senior!

Mieszkańcu Gminy Porąbka, jeśli posiadasz informację o osobach starszych potrzebujących pomocy na terenie naszej gminy zadzwoń na numer infolinii i głoś taki fakt, by Ośrodek Pomocy Społecznej mógł ustalić potrzeby i udzielić pomocy.

Zapraszamy osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów w formie wolontariatu do zgłaszania się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

wsparcie dla seniorów
fot. wsparcie dla seniorów

 

 

Fundusze Europejskie
Śląskie
Unia Europejska