Dzisiaj : 02 Cze 2023

Imieniny : Marianny, Marcelina, Piotra

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Porąbka za 2021r.

XXXVI Sesja Rady Gminy Porąbka
fot. XXXVI Sesja Rady Gminy Porąbka

W dniu 23 czerwca 2022 roku odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Porąbka.

Po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2021 rok;

2) sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2021 rok;

3) sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za 2021 rok;

4) sprawozdaniem finansowym Gminy Porąbka za 2021 rok;

5) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Porąbka, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku;

6) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium;

7) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, o wniosku Komisji Rewizyjnej;

Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium za 2021 rok.
Ponadto w wyniku debaty nad raportem o stanie Gminy Porąbka za 2021 rok, Rada Gminy postanowiła udzielić Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Raport o stanie gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiany jest przez Wójta już po raz czwarty. Stanowi on podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Porąbka. Raport podawany jest do wiadomości publicznej i znajduje się pod linkiem: http://bip.porabka.pl/9593

Raport o stanie gminy obrazuje jak wyglądał miniony rok, jest dokumentem, który daje nam pełen obraz gminy. Pokazuje wszystko to, co robimy, jak gmina się rozwija, jakie inwestycje, przedsięwzięcia, projekty i zadania są realizowane – podkreśla Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek

Udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego i gospodarczego działania naszego samorządu. Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne zadanie. Wymaga rzetelności, rozwagi i dużej wiedzy. Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium i wotum zaufania, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Dziękuję radnym za obdarzenie mnie zaufaniem oraz udzielenie mi absolutorium, dziękuję za wsparcie i zrozumienie. Słowa podziękowania kieruję również do mieszkańców, którzy działają na rzecz naszej gminy. Dziękuję za współpracę, dzięki której możemy realizować wspólne cele. Słowa podziękowania kieruje do mojego zastępcy Bogusława Wawaka, który zawsze służy merytoryczną radą. Dziękuję Skarbnikowi Gminy Bożenie Czosnyce oraz Sekretarzowi Gminy Tomaszowi Busiowi. Do wszystkich współpracowników, kieruję słowa uznania i serdeczne podziękowania za rzetelną pracę – podkreśla Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek.


Udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta to nie jedyne wyjątkowe wydarzenie XXXVI Sesji. Podczas posiedzenia Rady Gminy odbyło się również uroczyste ślubowanie Pana Patryka Słotwińskiego, który w wyborach uzupełniających do Rady Gminy uzyskał mandat radnego w sołectwie Kobiernice, okręgu nr 11.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy były następstwem śmierci samorządowca z ponad 22 letnim stażem, Prezesa OSP Kobiernice, działacza społecznego, przedsiębiorcy Adama Sopiaka.

Nowemu Radnemu życzymy wszystkiego dobrego w pracy na rzecz lokalnego
samorządu,sołectwa Kobiernice.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska