Dzisiaj : 24 Maj 2024

Imieniny : Joanny, Zuzanny

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

W Gminie Porąbka w miejscach publicznych zostały zamontowane kolejne trzy Defibrylatory.

DefibrylatorAED
fot. DefibrylatorAED

W Gminie Porąbka w miejscach publicznych zostały zamontowane kolejne trzy Defibrylatory.
Nowe urządzenia zostały zamontowane przy Domu Gromadzkim w Bujakowie, Ośrodku Zdrowia w Kobiernicach oraz przy OSP Kobiernice.
Dwa urządzenia zostały zakupione ze środków własnych Urzędu Gminy Porąbka. Zakup trzeciego urządzenie, zlokalizowanego przy OSP Kobiernice został sfinansowany przez lokalną firmę Marhan z Kobiernic, za co serdecznie w imieniu lokalnej społeczności dziękujemy.
Ponadto informujemy, że Defibrylatory znajdują się również przy Domu Kultury w Czańcu, OSP Porąbka.
Automatyczny defibrylator zewnętrzny to wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w nagłym zatrzymaniu krążenia. Został skonstruowany tak, by w odróżnieniu od defibrylatora szpitalnego służyć w warunkach zewnętrznych, w miejscach publicznych, takich jak instytucje, urzędy czy też ośrodki sportowe. Jego ideą jest więc łatwy i publiczny dostęp i prostota w obsłudze, tak by użyć go mógł każdy, nawet osoba nieprzeszkolona medycznie. Defibrylator wyposażony jest tylko w dwa przyciski, dzięki czemu obsługa urządzenia jest niezwykle czytelna i prosta
Skrót AED pochodzi z języka angielskiego i oznacza Automated External Defibrillator, czyli w języku polskim Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator.
AUTOMATYCZNY – Defibrylator AED to urządzenie w pełni zautomatyzowane. Oznacza to, że działa według ustalonego algorytmu, którego zadaniem jest wykrycie nieprawidłowego rytmu serca, migotania komór. Defibrylator prowadzi prostymi komunikatami przez cały proces ratowania życia i po przyklejeniu elektrod samodzielnie bada rytm serca. Dzięki temu, również samodzielnie zaleca podanie impulsu elektrycznego.
ZEWNĘTRZNY – Dlatego, ponieważ wszelkie czynności ratunkowe odbywają się za pomocą elektrod, przyklejanych na skórę pacjenta. Elektrody są jednorazowe i po zakończonej akcji ratunkowej należy wymienić je na nowy. Podczas akcji ratunkowej jednego pacjenta, elektrod można używać wielokrotnie.
DEFIBRYLATOR – Urządzenie, którego zadaniem jest przywracanie prawidłowego rytmu serca, za pomocą podania impulsu elektrycznego. W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, w połączeniu z resuscytacją krążeniowo – oddechową jest jedynym sposobem na uratowanie życia.
Do defibrylatora dołączany jest zestaw uzupełniający pierwszej pomocy do AED, który składa się z maseczki do sztucznego oddychania, maszynki do golenia, dwóch par rękawiczek winylowych, gazika do dezynfekcji, gazy do osuszenia skóry osoby ratowanej oraz nożyczek.
Uwagi dodatkowe do użycia defibrylatora:
• Bezwzględnie pamiętaj o odsunięciu się od poszkodowanego na czas analizy.
• Jeżeli zalecane jest wyładowanie, sprawdź, czy nikt (łącznie z Tobą) nie dotyka pacjenta i naciśnij przycisk „wyładowanie”.
• Jeżeli poszkodowany znajduje się w wodzie (choćby w kałuży), należy umieścić go poza nią. Jeżeli klatka piersiowa poszkodowanego jest mokra, należy ją osuszyć. Czynności te są podyktowane bezpieczeństwem osób udzielających pomocy, aby nie doszło do porażenia prądem. Ryzyko porażenia prądem jest minimalne jeżeli poszkodowany nie ma kontaktu z wodą i jego klatka piersiowa jest sucha.
• Zatrzymanie krążenia u dzieci jest najczęściej spowodowane niedrożnością dróg oddechowych, bardzo rzadko pierwotna przyczyna jest pochodzenia sercowego. Defibrylatora typu AED można używać u dzieci powyżej pierwszego roku życia. Do tego celu służą specjalne elektrody pediatryczne. Elektrody te są specjalnie oznakowane, tak aby nie mylić ich z elektrodami dla dorosłych. Nie zawsze znajdują się one w standardowym wyposażeniu defibrylatorów AED.
• Wielu ludzi korzysta z przezskórnej drogi podawania leków (np. nitrogliceryny, leków przeciwbólowych, hormonoterapii itp.). Jeśli po odsłonięciu klatki piersiowej zobaczymy naklejony plaster, należy go usunąć, a skórę w tym miejscu wytrzeć przed naklejeniem elektrod. Jeżeli u poszkodowanego na klatce piersiowej zauważymy bliznę i wyczujemy zgrubienie podskórne, należy przypuszczać, że poszkodowany ma wszczepiony rozrusznik serca. Unikajmy umieszczania elektrod bezpośrednio w okolicy tego urządzenia. Najlepiej odsuńmy elektrody defibrylatora AED o 5-10 cm.
Link do filmu instruktażowego - jak obsłużyć defiblyrator
https://youtu.be/zlvaaWTwbb4

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska