Dzisiaj : 21 Lip 2024

Imieniny : Daniela, Diany, Wawrzynca

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Uwaga!

 

Pixabay
fot. Pixabay

Na wniosek lokalnych Urzędów Gmin  ws. uszczegółowienia informacji o planowanym czasowym, lokalnym zamknięciu dla ruchu odcinka drogi DW948, Wykonawca informuje, że planowane roboty bitumiczne obejmują również obszar skrzyżowania drogi DW948 z drogą zjazdową na zaporę Porąbka. W związku z powyższym, Wykonawca doprecyzowuje przesłaną w dniu wczorajszym informację o dodatkowe szczegóły:

W związku z planowanymi bitumicznymi robotami drogowymi na drodze DW948, Wykonawca robót w zakresie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 948 od DK52 do DW946”,  informuje o lokalizacji i terminach zamknięcia dla ruchu pojazdów odcinków drogi DW948, na których będą realizowane bitumiczne roboty nawierzchniowe z wykorzystaniem pełnej szerokości jezdni. W związku z realizacją w/w robót, planowane są czasowe zamknięcia drogi DW948 dla ruchu pojazdów na odcinkach:

1. Wykonanie w-wy wiążącej (2 warstwy) pełną szerokością jezdni DW948 na odcinku w km 22+050 - 22+740 (od lokalizacji ramowego przepustu drogowego w ciągu drogi DW948 do skrzyżowania z ul. Do Suchego w m. M. Bialskie - włącznie ze skrzyżowaniem drogi DW948 ze zjazdem na zaporę Porąbka – zał. nr 1) w dniach:

04.03.2024 w godz. 8.00 - 20.00 (I w-wa),  

05.03.2024 w godz. 8.00 - 20.00 (II w-wa)

2. Wykonanie w-wy ścieralnej pełną szerokością jezdni DW948 na odcinku w km 17+650 - 21+000 (od ronda w Kobiernicach do nowobudowanej przeprawy mostowej przez rz. Soła – zał. nr 2) w dniach:

06.03.2024 w godz. 8.00 - 20.00,

07.03.2024 w godz. 8.00 - 20.00

3. Wykonanie w-wy ścieralnej pełną szerokością jezdni DW948 na odcinku w km 21+000 - 22+740 (od nowobudowanej przeprawy mostowej przez rz. Soła do skrzyżowania z ul. Do Suchego w m. M. Bialskie - włącznie ze skrzyżowaniem drogi DW948 ze zjazdem na zaporę Porąbka – zał. nr 2) w dniu:

08.03.2024 w godz. 8.00 - 20.00

UWAGA:

W związku z w/w planowanymi robotami bitumicznymi, obszar skrzyżowania drogi DW948 z drogą zjazdową na zaporę Porąbka będzie zamknięty dla ruchu pojazdów w dniach: 04, 05, 08.03.2024 w godzinach 8.00 – 12.00

UWAGA:

- W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, realizacja w/w planowanych robót może ulec wydłużeniu. Wykonawca powiadomi o ewentualnych zmianach. 

W załączeniu:      Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska