Dzisiaj : 03 Gru 2021

Imieniny : Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Unia Europejska

UWAGA ZMIANY !!!

Gmina Porąbka
fot. Gmina Porąbka

Wójt Gminy informuje, że od dnia 13 października 2021r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia
5 stycznia 2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021r. poz. 67).
Koszty upomnienia od 13.10.2021 r. wynoszą 16,00zł.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami1 jeśli na podatniku ciążą zaległości, wpłaty przez niego dokonywane, są rozksięgowywane
w pierwszej kolejności na koszty upomnienia, odsetki i najstarsze zaległości.
Podstawa prawna:
1 Ustawa Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021r poz. 1540 ze zm.); Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2021r. poz. 1427 ze zm.)

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska