Dzisiaj : 17 Cze 2024

Imieniny : Laury, Marcjana, Alberta

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka
fot. Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka wdrożyło działania zmierzające do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla obszaru obejmującego Miasto Bielsko-Białą oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki.

 

Już od 24 do 27 października zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału 

w pierwszym etapie konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej.

 

Szczegółowy harmonogram oraz miejsca spotkań znajdują się na aglomeracjabeskidzka.eu.

 

Weź udział w konsultacjach społecznych i miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości! 
Dzięki temu skuteczniej będziemy mogli walczyć o unijne dotacje.

Czekamy na Ciebie! Chcemy poznać Twoje oczekiwania!

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument mający na celu przede wszystkim:
- zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług z wykorzystaniem ekologicznych i bardziej zrównoważonych środków transportu,
- poprawę dostępności usług i jakości życia mieszkańców, a także przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii.

Konsultacje służyć będą upowszechnieniu wiedzy o idei zrównoważonej mobilności oraz wpływie opracowywanego dokumentu na jakość́ życia w regionie.
Uczestnicy będą mogli poznać cel tworzonego opracowania o nazwie „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+”, jego ramy czasowe, zaangażowane zasoby, a także spodziewany efekt końcowy.

Celem zrównoważonej mobilności jest:

·        Zmniejszenie ruchu samochodowego

·        Lepsze planowanie przestrzenne

·        Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego

·        Stosowanie rozwiązań́ sprzyjających pieszym oraz rowerzystom

·        Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu

·        Wyrównywanie możliwości dla wszystkich użytkowników ruchu

.        Zwiększenie dostępności usług

 

CZECHOWICE-DZIEDZICE
24.10 poniedziałek godz. 16:00
Adres: Plac Jana Pawła II 1 Urząd Miejski | sala 305

25.10 wtorek
BIELSKO-BIAŁA godz. 16:00
Adres: Plac Ratuszowy 1 Urząd Miejski | sala sesyjna

26.10 środa
ŻYWIEC godz.16:00
Adres: ul. Krasińskiego 13 Starostwo Powiatowe w Żywcu | sala sesyjna

27.10 środa
CIESZYN godz. 16:00
Adres: ul. Bobrecka 29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie | sala sesyjna

ZAPRASZAMY!

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska