Dzisiaj : 07 Cze 2023

Imieniny : Roberta, Wieslawa

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Sprzedaż węgla od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Sprzedaż węgla od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku
fot. Sprzedaż węgla od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Gmina Porąbka kontynuuje preferencyjną sprzedaż węgla dla Mieszkańców. Począwszy od 10 stycznia 2023 roku udostępnione zostaną nowe wzory wniosków. Będą one dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Porąbka, w biurach Sołtysów oraz na stronie internetowej gminy. Wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Czas oraz ilość realizowanych wniosków będzie uzależniona od dostaw węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej.

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób, które z powodu braku węgla nie miały możliwości jego zakupu w 2022 roku. Będą one realizowane do limitu 1,5 tony za ubiegły rok. Jeżeli osoby te chcą zakupić kolejne 1,5 tony na rok 2023 muszą złożyć nowy wniosek.

Osoby, które złożyły wnioski ale zrezygnowały z zakupu w 2022 roku muszą złożyć nowe wnioski. (Rezygnacja z zakupu nie oznacza rezygnacji z limitu i mogą wnioskować o 3 tony węgla).

Mieszkańcy, którzy nie składali wniosków w 2022 roku, składają nowe wnioski i mogą starać się łącznie o 3 tony węgla.

Od limitu 3 ton odlicza się każdą tonę zakupioną po preferencyjnej cenie (poniżej 2000 zł bez kosztów transportu) poza gminą, np. przez Internet lub na składzie. Zawarte we wniosku oświadczenie o dokonaniu lub niedokonaniu preferencyjnego zakupu węgla składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jednocześnie informuję, że realizacja wniosków jest całkowicie uzależniona od dostaw węgla z kopalni. Każdy transport węgla w danym dniu jest rozdzielany dla kolejnych wnioskodawców. Wystawiane są faktury, a pracownik Urzędu informuje telefonicznie o możliwości odbioru węgla.

Zaoferowany na dzień dzisiejszy dla mieszkańców gminy węgiel pochodzi z KWK Piast - Ziemowit Ruch Piast (Orzech) oraz KWK Piast - Ziemowit ruch Wola (Karlik Ekogroszek). Źródło pochodzenia węgla może ulec zmianie w ramach kopalń z Polskiej Grupy Górniczej S. A.

 

Wójt Gminy Porąbka

Paweł Zemanek

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska