Dzisiaj : 07 Cze 2023

Imieniny : Roberta, Wieslawa

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Zakończono preferncyjną sprzedaż węgla


Zakończono sprzedaż węgla
fot. Zakończono sprzedaż węgla

UWAGA!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Gmina Porąbka zakończyła preferencyjną sprzedaż węgla dla mieszkańców. Zakończenie sprzedaży wynika z braku kolejnych dostaw węgla. Jednocześnie informuję, że węgiel, który jest na składzie w Czańcu został już opłacony i czeka na odbiór przez mieszkańców.

Na przełomie października i listopada mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla składali do tut. Urzędu zgłoszenia zamiaru zakupu węgla. Na podstawie zebranych 210 zgłoszeń ustalono wstępne zapotrzebowanie, a w dniu 15 listopada 2022 roku Gmina Porąbka zawarła umowę z Polską Grupą Górniczą na dostawę 324 ton węgla.

Natomiast w dniach od 14 listopada do 9 grudnia b.r. przyjmowane były właściwe wnioski o zakup węgla. Ilość złożonych wniosków znacznie przewyższyła pierwotne zgłoszenia, złożono bowiem 398 wniosków, co przełożyło się na zapotrzebowanie wynoszące około 600 ton węgla. Gminy były wielokrotnie zapewniane, że będą miały możliwość zamówienia dodatkowej ilości węgla. Dlatego też pracownicy tut. Urzędu wielokrotnie podejmowali próby kontaktu z PGG w celu domówienia brakującej ilości. Ostatnie nasze pismo z 8 grudnia 2022 roku, które dostarczone zostało do siedziby PGG, pozostaje bez odpowiedzi.

Mając powyższe na względzie informuję, że osoby, które złożyły wniosek w tym roku, a nie miały możliwości zakupienia węgla z powodu wyżej opisanych braków, będą musiały poczekać na tę możliwość do roku przyszłego.

Bez względu na powyższe, już w pierwszej połowie stycznia 2023 roku rozpoczniemy przyjmowanie nowych wniosków na preferencyjny zakup paliwa stałego (czyli wniosków na koleinie 1,5 tony węgla – wg limitu na rok 2023).

 

Wójt Gminy Porąbka

Paweł Zemanek

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska