Dzisiaj : 25 Lut 2021

Imieniny : Wiktora, Cezarego

Unia Europejska

Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

GUS
fot. GUS

Wójt Gminy Porąbka - Gminny Komisarz Spisowy w Porąbce informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.
Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
mieć ukończone 18 lat,
cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
Termin składania ofert: przedłużony do 16 lutego 2021 r.
Szczegółowe informacje i druki zgłoszeniowy do pobrania pod adresem: http://bip.porabka.pl/5513/dokument/29219
Bieżące informacje na temat NSP 2021 dostępne są na portalu spis.gov.pl.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska