Dzisiaj : 20 Maj 2022

Imieniny : Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Projekt - Bez b@rier, bez granic

Projekt - Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego - II edycja
Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub w zakresie ICT przez minimum 845 osób, w tym: 507 kobiet i 338 mężczyzn, minimum 338 osób w wieku 50+ i minimum 338 osoby o niskich kwalifikacjach, spośród objętych wsparciem 1300 osób, do 31.05.2022 r.
Grupa docelowa to 1300 osób pracujących w wieku 18 lat i więcej, z obszaru województwa śląskiego (pracujących lub zamieszkujących w województwie śląskim), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

www.szkoleniebezbarier.pl

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska