Dzisiaj : 20 Maj 2022

Imieniny : Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

PROJEKT Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu

Logo
fot. Logo

PROJEKT

Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu

Wartość projektu: 280 290,25 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 238 246,71 zł

Okres realizacji: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Projekt pt.: „Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu” skierowany jest do
78 uczniów oraz do 25 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Czańcu .

Cel główny projektu:

Zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czańcu. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację zajęć wyrównawczych, warsztatów i kół zainteresowań, zajęć prowadzonych metodą eksperymentu oraz zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (połączonych z konsultacjami z rodzicami) oraz doposażenie szkoły. Zajęcia pozwolą na rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów. Planuje się również wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o system chmurowy edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK co umożliwi poprawę szans edukacyjnych uczestników projektu.

FOTO
fot. FOTO

 

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska