Dzisiaj : 02 Cze 2023

Imieniny : Marianny, Marcelina, Piotra

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Poznajmy się – program integracyjny powiatu bielskiego
Powiat bielski informuje, że od dnia 5 września 2022r. rozpoczyna rekrutację obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie terenu powiatu bielskiego - do projektu pn.: „Poznajmy się – program integracyjny powiatu bielskiego.”

 

Przewiduje on wsparcie 300 obywateli Ukrainy, dla których zaplanowano szeroki wachlarz wsparcia
w postaci:

 • zajęć z języka polskiego skierowanych do dorosłych,

 • zajęć z zakresu orientacji społeczno-kulturalnej,

 • zajęć artystycznych, ruchowych i zmniejszających stres adresowanych do dzieci i młodzieży,

 • wsparcia prawnika i psychologa, a także opieki tłumacza.

 

Wsparcie w ramach projektu będzie można uzyskać w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.

 

Zajęcia rozpoczną się jeszcze we wrześniu 2022r. i będą realizowane do 15 grudnia 2023r.
w następujących lokalizacjach:

1. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce, ul. Wielka Puszcza 91, 43-353 Porąbka.

2. Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków; ul.

Grunwaldzka 220, 43-374 Buczkowice lub Szkolne Schronisko Młodzieżowe Hondrasik, ul. Sportowa

2, 43-374 Szczyrk,

3. Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej, ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Uczestnicy zobowiązani są jedynie do poniesienia ewentualnych kosztów związanych z dojazdem do wybranego miejsca realizacji projektu.

Każdy, kto chce skorzystać z oferowanego przez projekt wsparcia musi złożyć wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIA. Można go odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowe w Bielsku- Białej- Biuro Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania Starostwa, ul. Piastowska 40, Bielsko-Biała lub pobrać ze strony internetowej: www.powiat.bielsko.pl/strona-514-ukraina_informacje.html

(zakładka: „Ukraina Informacje”).

 

Punkty, gdzie można składać wypełnione i podpisane FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE wymienione
są w pkt. 2 ppkt. 5 Regulaminu.

Warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, udziału w projekcie oraz realizacji zajęć zawiera Regulamin uczestnictwa w projekcie.

O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń!!!

  Fundusze Europejskie
  Rzeczpospolita Polska
  Śląskie
  Unia Europejska