Dzisiaj : 02 Gru 2020

Imieniny : Balbiny, Bibianny, Pauliny

Unia Europejska

UWAGA Ozdrowieńcy! Potrzebne osocze.


Gmina Porąbka zapewni bezpłatny, grupowy transport do RCKiK w Katowicach.

Potrzebne osocze od osób, które przechorowały COVID-19 lub przebyły bezobjawowo zakażenie koronawirusem SARS COV-2. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi objawami zakażenia.

Ozdrowieńcu,
bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z RCKiK w Katowicach. W rozmowie telefonicznej, prosimy poinformować, że są Państwo Mieszkańcami Gminy Porąbka. Po zebraniu grupy ozdrowieńców, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach skontaktuje się z Urzędem Gminy w Porąbce w celu ustalenia terminu grupowego przyjazdu do Centrum Krwiodawstwa.

KONTAKT:
Numery telefonów dla ozdrowieńców dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30:
Komórkowy 726 227 229
Komórkowy 607 619 718
Komórkowy 607 678 519
Stacjonarny 32 208 74 19

UWAGA
O kontakt proszeni są OZDROWIEŃCY, którzy spełniają poniższe warunki:

-ogólne:
1. wiek od 18 do 65 lat
2. kryteria zdrowotne takie, jak dla honorowych dawców krwi ( wykaz dyskwalifikacji stałych i tymczasowych jest dostępny na naszej stronie internetowej www.rckik-katowice.pl w zakładce krwiodawca)

-szczegółowe:
1. osoby po przechorowaniu COVID-19, dysponujące pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR – po upływie minimum 28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub 18 dnizakończenia izolacji i po zakończonym leczeniu
2. osoby po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 po upływie minimum 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku badania

Przeciwwskazania

Przed wizytą w punkcie poboru, warto zapoznać się z listą czynników, które mogą wykluczyć możliwość oddania krwi. Poszczególne czynniki mogą się wiązać z dyskwalifikacją stałą lub tymczasową.

Dyskwalifikacja tymczasowa

• Okres miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu
• 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych
• Do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa
• 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych
• 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków
• 6 miesięcy od zabiegu akupunktury (o ile nie został wykonany przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jednorazowych igieł)
• 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą)
• 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu (np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia)
• Czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób, np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego – w przypadku leczenia antybiotykami musi upłynąć 14 dni od zakończenia leczenia
• Okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 105/60 – 180/100 mm Hg, tętno miarowe 50 – 100/min.
• 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu
• Choroby zapalne, niezagojone rany, stany uczuleniowe skóry i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej
• Opryszczka wargowa – co najmniej 2 tygodnie po samoistnym ustąpieniu zmian miejscowych
• 1 rok od zakończenia rzeżączki
• 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)
• 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne (jeśli w tym okresie nie wystąpiły objawy choroby)
• 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej)
• Przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii – nieprzerwanie przez 6 miesięcy – dyskwalifikuje dawcę na okres 4 miesięcy, po tym okresie zakwalifikowanie jest możliwe, pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej
• 2 lata od potwierdzonego wyleczenia brucelozy i gorączki Q
• 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne)
• 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
• 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku
• 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia toksoplazmozy
• 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej
• 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży
• 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników
• 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek
• Co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych
• 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38 stopni Celsjusza
• 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków
• Kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas co najmniej 4 tygodni po inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie)
• Bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy
• Okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia
• Po szczepieniach okresowych, na czas uzależniony od rodzaju szczepionki:
o 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze
o 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu
o 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (bez kontaktu z chorobą)
o 1 tydzień w przypadku szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą)
o 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
o 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej
o 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia.

Dyskwalifikacja stała

• poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:
o wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi)
o choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
o stan po zawale mięśnia sercowego
o zaburzenia rytmu serca
o niewydolność krążenia
o miażdżyca znacznego stopnia
• Choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego – np. stan po udarze mózgu
• Poważne choroby układu:
o pokarmowego (w tym schorzenia wątroby)
o oddechowego
o moczowego
o nerwowego – szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego
• Poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)
• Choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia krwi
• Choroby metaboliczne i choroby układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
• Choroby układowe (np. kolagenozy)
• Nowotwory złośliwe
• Choroby zakaźne:
o WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenia wątroby
o każda żółtaczka o niejasnej etiologii
o babeszjoza
o Kala Azar (leiszmanioza trzewna)
o Trypanosoma Cruzi (Gorączka Chagasa)
o promienica
o tularemia HLTV I/II – retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych – występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego
• Nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
• Przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy – jeżeli wynik badań przeprowadzonych wcześniej niż 4 miesiące po powrocie jest dodatni lub jeśli nie wykonano badań w kierunku malarii
• Przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami mogącymi przenosić się drogą krwi, w tym:
o narkomani
o osoby uprawiające prostytucję
o osoby często zmieniające partnerów seksualnych
o osoby wchodzące w kontakty seksualne z osobami z wyżej wymienionych grup
• Lekozależność, alkoholizm
• Choroba Creutzfelda-Jakoba, osoby u których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie gąbczastym zapaleniem mózgu (TSE)
• Kiła
• Przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenia hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
• Leczenie bezpłodności zastrzykami hormonów – w latach 1965-1985
• Przebywanie w okresie 01.01.1980 do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii
• Osoby, które po 01.01.80 r. otrzymały przetoczenie krwi i jej składników we Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii
• Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (np. dopalaczy)
• Każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza
• Biorcy ksenoprzeszczepów (przeszczepów tkanek odzwierzęcych)

Ważne informacje

• Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś?
• Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!
• Kto może oddać osocze?
• Osocze może zostać pobrane od osób, które:
• spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741)
• przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:
o 28 dni od zakończenia objawów;
o 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
• są w wieku 18-65 lat;
• w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
• Jak pobierane jest osocze?
• Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza. Jeśli pobranie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok 220-230 ml osocza.
• Co dalej dzieje się z osoczem?
• Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.
• Jak działa terapia osoczem?
• Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.
• Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej stosowana wielokrotnie przy zakażeniach wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych.

Oddaj OSOCZE
fot. Oddaj OSOCZE

    Fundusze Europejskie
    Śląskie
    Unia Europejska