Dzisiaj : 21 Lip 2024

Imieniny : Daniela, Diany, Wawrzynca

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Nagroda Edukacyjna Gminy Porąbka za rok szkolny 2023/2024

Nagroda edukacyjna
fot. Nagroda edukacyjna

Informujemy, że od 21 czerwca 2024 r. do 22 lipca 2024 r. można złożyć wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka w roku szkolnym 2023/2024.

 

Warunkiem jest osiągniecie na świadectwie szkolnym:

1. średniej ocen co najmniej 5.20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach IV-VI,

2. średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach VII-VIII,

3. średniej ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Nagrodę może uzyskać także uczeń, który w szkole podstawowej uzyskał tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w szkole ponadgimnazjalnej tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do otrzymania nagrody.

 

Informacji udzielają pracownicy GZOSiP w Porąbce, tel. 33/8272-850.

 

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska