Dzisiaj : 24 Maj 2024

Imieniny : Joanny, Zuzanny

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Nagroda Edukacyjna Gminy Porąbka w roku szkolnym 2022/2023.

Nagroda Edukacyjna 2022-2023
fot. Nagroda Edukacyjna 2022-2023

Informujemy, że od 23 czerwca 2023 r. do 20 lipca 2023 r. można złożyć wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka w roku szkolnym 2022/2023.

Warunkiem jest osiągniecie na świadectwie szkolnym:


1. średniej ocen co najmniej 5.20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej
w klasach IV-VI,
2. średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej
w klasach VII-VIII,
3. średniej ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadpodstawowej.

Nagroda za osiągnięcia w nauce przyznawana jest tylko zamieszkałym uczniom z terenu Gminy Porąbka.

Nagrodę może uzyskać także uczeń, który w szkole podstawowej uzyskał tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w szkole ponadgimnazjalnej tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do otrzymania nagrody.

 

Informacji udzielają pracownicy GZOSiP w Porąbce, tel. 33/8272-850.

 

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska