Dzisiaj : 25 Lut 2021

Imieniny : Wiktora, Cezarego

Unia Europejska

Krytyka – TAK! Pomówienia i zniewagi – NIE!


Wobec faktu pojawiania się na oficjalnym profilu Gminy Porąbka (facebook) komentarzy, których celem nie jest krytyka, lecz pomawianie, znieważanie i poniżanie pracowników samorządowych oraz godzenie w ich dobre imię, Wójt Gminy Porąbka zdecydował o podjęciu kroków prawnych wobec osób notorycznie dopuszczających się takich naruszeń prawa (dotyczy to najbardziej jaskrawych przypadków takich naruszeń).

Mamy pełną świadomość tego, że w demokratycznym państwie prawa każdy Obywatel ma gwarantowaną swobodę wypowiedzi, a w tym prawo do wyrażania krytycznych uwag względem osób pełniących funkcje publiczne. Niemniej jednak krytyka ta nie może polegać na publicznym podnoszeniu fałszywych zarzutów i zniewagach. Działania takie bowiem wyczerpują znamiona przestępstw określonych w art. 212 i 216 Kodeksu karnego, jak również stanowią naruszenie dóbr osobistych osób pomawianych i znieważanych – art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.

Mając powyższe na względzie apelujemy do wszystkich użytkowników o wzajemne poszanowanie i zachowanie rozsądku w formułowaniu swoich komentarzy zamieszczanych na naszym profilu.

Równocześnie informujemy, że ewentualne zasądzone zadośćuczynienia i nawiązki zostaną przekazane na cele charytatywne

Krytyka - TAK, pomównienia - NIE
fot. Krytyka - TAK, pomównienia - NIE

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Unia Europejska