Dzisiaj : 17 Cze 2024

Imieniny : Laury, Marcjana, Alberta

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Inwestycyjny 2023 rok!


Inwestycyjny rok 2023
fot. Inwestycyjny rok 2023


Trwający 2023 rok, okazał się dla Gminy Porąbka bardzo pracowity pod względem realizowanych inwestycji. Realizacja tak wielu projektów znacząco wpłynęła, wpłynie na polepszenie warunków życia mieszkańców oraz licznie przebywających turystów na terenie Gminy Porąbka. Inwestycje maja również wpływ na szeroko pojęty wizerunek Gminy – podkreśla Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek.

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane inwestycje realizowane w 2023 roku.

SOŁECTWO BUJAKÓW

Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym (parking na 51 samochodów, w tym 2 stanowiska dla osób z niepełnosprawnością na potrzeby odwiedzających cmentarz lub pobliskie obiekty użyteczności publicznej) – wartość robót budowlanych: 758 124,46 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

 Przebudowa dróg

- ulica Osiedlowa – wartość robót budowlanych: 247 340,71 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)
- ulica Wiejska – wartość robót budowlanych: 526 002,19 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)
- ulica Wschodnia – wartość robót budowlanych: 654 485,78 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

Budowa kanalizacji sanitarnej – rejon ulic Łupkowej, Stawowej, Polnej, (Kobiernice/Bujaków) – koszt inwestycji: 6 063 375,13 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

Budowa oświetlenia ulicy Polnej – wartość robót budowlanych: 37 279,81 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

Boisko sportowe w Bujakowie Dostawa i montaż piłkochwytu boiskowego oraz ogrodzenie. Łączny koszt 39.738,00 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

 

W planie

- Przebudowa ulicy Cmentarnej – szacunkowa wartość robót budowlanych: 630 555,90 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

 

SOŁECTWO CZANIEC


Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kryształowej – koszt inwestycji: 502 980,23 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

 
Przebudowa dróg

- ulica Zielona – wartość robót budowlanych: 3 677 965,49 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)  
Inwestycja w trakcie realizacji.

 - ulica Brzoskwiniowa – wartość robót budowlanych: 1 184 104,35 zł  (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)
Inwestycja w trakcie realizacji.

- ulica Bratnia – wartość robót budowlanych: 796 105,10 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

- ulica Bukowa – wartość robót budowlanych: 353 523,80 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

 
Remont mostu w ciągu ul. Kruczej – wartość robót budowlanych: 328 453,05 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

 

Budowa oświetlenia dróg

- ulica Zielona – wartość robót budowlanych: 231 012,78 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)
Inwestycja w trakcie realizacji.
- ulica Kęcka – wartość robót budowlanych: 317 057,22 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)
Inwestycja w trakcie realizacji.
- ulica Zagłębocze – wartość robót budowlanych: 114 433,90 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)
 Inwestycja w trakcie realizacji.

Remont nawierzchni podłogi sali gimnastycznej w budynku sportowym ogólnodostępnym w Czańcu przy ul. Zagłębocze 9. Łączny koszt 39.793,00 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

 

W planie

- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielonej (bocznej) w Czańcu – szacunkowa wartość robót budowlanych: 736.535.24 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaniec i Porąbka (ul. Bratnia) – szacunkowy koszt: 3 862 125,98 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”).

 

 

SOŁECTWO KOBIERNICE

Budowa kanalizacji sanitarnej – rejon ulic Łupkowej, Stawowej, Polnej, Zawieźnica, Miła, Pańska (Kobiernice/Bujaków) – koszt inwestycji: 6 063 375,13 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

                               

Przebudowa boiska szkolnego i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej – wartość ok. 1 610 154,43 zł (współfinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego)

 

Przebudowa dróg

- ulica Mieszczyńsko – wartość robót budowlanych: 1 117 982,69 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)
- ulica Szkolna – wartość robót budowlanych: 187 090,45 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

 

Budowa oświetlenia dróg

- ulica Mieszczyńsko – wartość robót budowlanych: 48 342,42 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

 

Boisko sportowe w Kobiernicach
Dostawa i montaż piłkochwytów boiskowych Łączny koszt 40.027,50 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Budowa oświetlenia zewnętrznego w rejonie ul. Dworskiej w Kobiernicach – opracowanie dokumentacji.
W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa, niezbędna do realizacji budowy oświetlenia ul. Dworskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do mostu na cieku Młynówka, oraz oświetlenia boiska przy ul. Parkowej. Zlecenie obejmuje również opracowanie dokumentacji kosztorysowej i STWIORB. wartość to 10 455 zł brutto.

 

W planie

- Przebudowa drogi gminnej ulicy Lipowej – szacunkowa wartość robót budowlanych: 735 228,72 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobiernicach w rejonie ulicy Mokrej i Beskidzkiej – Gmina Porąbka.
Szacunkowa wartość robót budowlanych: 2.089.293,00 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład).
Umowa na prace projektowe została już podpisane i trwa projektowanie.

 

SOŁECTWO PORĄBKA

Budowa toru rolkowo-wrotkowego na stadionie LKS Zapora – koszt inwestycji: 998 370,24 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

Wodociąg Porąbka Wielka Puszcza – koszt inwestycji: 8 486 967,88 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Bystrej – wartość robót budowlanych: 1 257 183,80 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

 

Budowa oświetlenia dróg

 • ulica Borowa – wartość robót budowlanych: 28 349,31 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)
  - ulica Kupiecka – wartość robót budowlanych: 34 322,54 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)
 • - ulica Żywiecka – wartość robót budowlanych: 134 994,10 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

 

W planie

Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Braterskiej – szacunkowa wartość robót: 433 396,78 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład)

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaniec i Porąbka (ul. Bratnia) – szacunkowy koszt: 3 862 125,98 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”);Umowa na zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj już została podpisana. Trwają prace projektowe.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – etap I – koszt: 6 313 169,00 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład); Przedmiotem inwestycji pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – Gmina Porąbka – etap I” jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości około 4 km wraz z pompowniami ścieków niezbędnymi do przetłoczenia ścieków z miejscowości Porąbka do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Kanalizację tą stanowić będzie przede wszystkim kolektor główny przerzutowy, który umożliwi przerzut ścieków z sołectwa Porąbka i dalsze skanalizowanie tej miejscowości. Kanalizacja umożliwi także odprowadzenie ścieków z budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie kolektora głównego.


Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym w Porąbce – koszt: 263 100,00 zł (współfinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład).

 

 

GMINA PORĄBKA

Projekt „Cyfrowa Gmina” – wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa – wartość projektu: 462 040,12 zł (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)

 

 

  Fundusze Europejskie
  Rzeczpospolita Polska
  Śląskie
  Unia Europejska