Dzisiaj : 21 Sty 2021

Imieniny : Agnieszki, Jaros?awa

Unia Europejska

Informacja o opłacie targowej

Gmina Porąbka
fot. Gmina Porąbka

Od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

Podstawa prawna art. 31zzm ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 1842 ze zm.)

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska