Dzisiaj : 27 Lut 2024

Imieniny : Gabriela, Anastazji

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Informacja dla mieszkańców, którzy zamierzają usunąć ze swoich posesji wyroby zawierające azbest w roku 2024

Gmina Porąbka
fot. Gmina Porąbka

Informacja dla mieszkańców, którzy zamierzają usunąć ze swoich posesji wyroby zawierające azbest w roku 2024

W związku pozyskaniem przez Gminę środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych w ramach „Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Porąbka”, prosimy mieszkańców zainteresowanych możliwością demontażu i usuwania lub usuwania zdeponowanych na terenie posesji wyrobów azbestowych przez wyspecjalizowany podmiot finansowanego przez Gminę z dotacją WFOŚiGW w Katowicach o wypełnienie zgłoszenia wyrobów zawierających azbest planowanych do demontażu i wywiezienia i złożenia go w Urzędzie Gminy w Porąbcedo dnia 29 lutego 2024 r.

 

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Porąbce:

https://www.porabka.pl/z-prac-urzedu/art-odpady-komunalne,331 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy.

 

Osoby, które już wcześniej dokonały zgłoszenia zamiaru usuwania wyrobów azbestowych nie maja obowiązku wypełniać załączonego druku, zostają bowiem automatycznie zakwalifikowanie do dofinansowanie, chyba, że zgłoszą rezygnację w terminie do 29 lutego bieżącego roku.

Wypełnienie zgłoszenie nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. O możliwości udzielenia wsparcia, sposobie odbioru, terminach informowani będą Państwo przez pracowników Urzędu Gminy.

 

Realizacja programu planowana jest w okresie od czerwca do 15 września 2024 roku.

                                                                                                          

 

                                                                                                      Wójt

                                                                                                  Paweł Zemanek

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska