Dzisiaj : 02 Cze 2023

Imieniny : Marianny, Marcelina, Piotra

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Kolejne środki finansowe dla Gminy Porąbka


Kolejne środki finansowe dla Gminy Porąbka
fot. Kolejne środki finansowe dla Gminy Porąbka

#PGR
Blisko 2 500 000,00 zł dla Gminy Porąbka.
W ramach III edycji Programu Inwestycji Strategicznych - PGR, #GminaPorąbka otrzymała 2 490 283,00 zł. na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa toru rolkowo - wrotkowego na obiekcie sportowym LKS „Zapora” w Porąbce” oraz realizację inwestycji pod nazwą "Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części Gminy poprzez przebudowę ul. Bratniej i Bukowej w Czańcu i ul. Wschodniej w Bujakowie”

Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek odebrał czeki m.in. z rąk Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Pana Grzegorza Pudy, Wiceministra Rodziny i Polityki Społecznej Pana Stanisława Szweda, Posła na Sejm RP Przemysława Drabka.
Szczególne słowa uznania, podziękowania kierujemy do Pana Grzegorza Pudy - Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pana Przemysława Drabka - Posła na Sejm RP.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w działaniu na rzecz wsparcia projektów - podkreśla Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek.

Zadanie pn. „Budowa toru rolkowo - wrotkowego na obiekcie sportowym LKS „Zapora” w Porąbce” polegać będzie na budowie toru rolkowo - wrotkowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Kompleks na którym będzie prowadzona inwestycja zlokalizowany jest w centrum miejscowości Porąbka i składa się z boiska, siłowni zewnętrznej, sceny oraz placu zabaw.

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany:
- nowoczesny tor rolkowo-wrotkowy o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 400 m wraz z odwodnieniem.
- plac manewrowy do nauki jazdy na rolkach i wrotkach o nawierzchni bitumicznej o powierzchni około 415 m2,
- teren utwardzony wokół toru i placu manewrowego z kostki brukowej o powierzchni około 600 m2,
- wiata rekreacyjna drewniana umożliwiająca odpoczynek użytkownikom toru a jednocześnie pełniąca funkcję biura zawodów,ławki i kosze na śmieci, stojak na rowery.
Realizowana operacja będzie uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury, a jednocześnie umożliwi poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu wolnego o dodatkowe rekreacyjne i wyczynowe uprawnianie sportu.
Na stadionie sportowym w centrum miejscowości swoją działalność prowadzi m.in. Ludowy Klub Sportowy Zapora Porąbka prowadzący zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, rozgrywane są mecze piłki nożnej, sparingi klubowe oraz organizowane liczne imprezy i wydarzenia kulturalne.
Wartość zadania: 1 145 062,00 zł
Dofinansowanie: 1 122 161,00 zł
Wkład własny: 22 901,00 zł - 2%


Zadanie pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części Gminy poprzez przebudowę ul. Bratniej i Bukowej w Czańcu i ul. Wschodniej w Bujakowie” obejmuje modernizację 0,85 km dróg wraz z odwodnieniem i innymi elementami. Inwestycja obejmuje modernizację dróg w Sołectwach:
- Bujaków ulica: Wschodnia,
- Czaniec ulice: Bratnia, Bukowa

Wartość zadania: 1 345 221,00 zł
Dofinansowanie: 1 277 956,00 zł
Wkład własny: 67 261,00 zł - 5%

W drugiej części spotkania, samorządowcy spotkali się z Prezesem Rady Ministrów, Premierem Panem Mateuszem Morawieckim.
Głównym tematem spotkania było omówienie spraw związanych z bieżącymi i planowanymi inwestycjami samorządowymi.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska